Rickard är stolt över att leverera fiber till alla Jönköpingsbor


Möt Rickard Syrén, Optoingenjör och beställare. Han arbetar bland annat med utbyggnaden av fibernätet så att du och alla andra Jönköpingsbor kan få fiber.

IMG_0810 (edited) 1330x900.jpg

Vad gör du som optoingengör?

Jag jobbar främst med dimensionering/nätplanering - jag tittar på var i fibernätet vi behöver förstärka upp med mer kapacitet genom utbyggnad av siter/noder. Dessa jobb beställer jag av våra leverantörer. Jag planerar också utbyggnad av vårt fibernät för nya exploateringsområden där kommunen bygger nya stadsdelar. Vi bygger alltid ut fibernätet när kommunen bygger nya gator.

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Det mest utmanande är att arbetsuppgifterna är så varierande. Jag planerar, gör kalkyler på projekt och håller i projekt där det ingår många olika delmoment som byggmöten, besiktningar osv.

Vad bidrar din roll med för att vara ”en god kraft för Jönköping”?

Vi bygger och erbjuder fiber till alla våra kommuninvånare.

Vad är du stolt över?

Att vi på Jönköping Energi bidrar till ett hållbart samhälle.