Senaste anmälningsdatum: 2020-04-19 Jönköping

Chef till Aktivt nät på Jönköping Energi

Vi söker dig som vill leda enheten Aktivt nät på Jönköping Energi. Jönköping Energi är inne i ett spännande utvecklingsskede för att möta omvärldens krav nu och i framtiden. Rollen som Enhetschef Aktivt nät rekryteras till ansvarsområde Elnät och Stadsnät ...

Läs mer


Senaste anmälningsdatum: 2020-04-19 Jönköping

Chef till Affärs- och verksamhetsutveckling på Jönköping Energi

Vi söker dig som vill leda enheten Affärs- och verksamhetsutveckling på Jönköping Energi. Jönköping Energi är inne i ett spännande utvecklingsskede för att möta omvärldens krav nu och i framtiden. Rollen som Enhetschef Affärs- och verksamhetsutveckling re ...

Läs mer


Senaste anmälningsdatum: 2020-04-19 Jönköping

Chef till Fastighetstjänster på Jönköping Energi

Vi söker dig som vill leda enheten Fastighetstjänster på Jönköping Energi. Jönköping Energi är inne i ett spännande utvecklingsskede för att möta omvärldens krav nu och i framtiden. Rollen som Enhetschef Fastighetstjänster rekryteras till ansvarsområde Tj ...

Läs mer


Senaste anmälningsdatum: 2020-04-12 Jönköping

Driftchef till Jönköping Energi

Vi söker dig som vill vara ytterst ansvarig för driften av Jönköping Energis kraftvärmeverk på Torsvik strax söder om Jönköping. Jönköping Energi är inne i ett spännande utvecklingsskede för att möta omvärldens krav nu och i framtiden. Rollen som driftche ...

Läs mer


Senaste anmälningsdatum: 2020-04-12 Jönköping

Enhetschef Skift Värme och kraft till Jönköping Energi

Jönköping Energi är inne i ett spännande utvecklingsskede för att möta omvärldens krav, där infrastrukturen finns kvar som en viktig bas och grund för samlade erbjudanden till kunderna, men vi vill och behöver addera en ytterligare dimension. Vi söker nu ...

Läs mer


Senaste anmälningsdatum: 2020-04-12 Jönköping

Enhetschef El, styr och regler till Jönköping Energi

Energi- och kommunikationsmarknaden är i en allt snabbare omställning. Jönköping Energi har valt att haka på förändringsresan och vi använder styrkan i dagens affärer för att skapa morgondagens. Vi söker en engagerad operativ enhetschef med ansvar för El, ...

Läs mer

1