Tillsammans för ett mer hållbart Jönköping


Genom att vi gör smarta val i vardagen kan vi tillsammans göra Jönköping mer hållbart.

pierwebb.jpg

Fjärrvärme

Med fjärrvärme kan vi ta vara på energi som annars skulle gå förlorad. Ofta gör vi dessutom el samtidigt. Vi eldar med hög verkningsgrad och kan använda många olika bränslen. Röken som bildas renas effektivt genom tvättning centralt innan den släpps ut i skorstenen. 

Energi ur avfall och biobränsle

På kraftvärmeverket Torsvik gör vi el och värme. I det avfallseldade verket gör vi årligen energi motsvarande 2000 tankbilar med olja. Sedan 2014 producerar vi också el och värme genom att elda restavfall, bland annat grenar och toppar, som är rester från skogsindustrin. Att göra kraftvärme, det vill säga värme och el samtidigt, är extra klimatsmart.

Värme i retur

Både i Jönköping och Huskvarna tar vi vara på värme från avloppsvatten. Vi värmer fjärrvärmevattnet med värmen från renat avloppsvatten från kommunens reningsverk och från pappersbruket vid Munksjön.

Endast förnybar el

All el som Jönköping Energi säljer är 100 procent förnybar. Det är 40 procent som är lokalt producerat. Den görs av förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall och av sol, vatten och vindkraft.

Tanka genomtänkt

Vi gör och säljer biogas, både till privata bilar, bussar, sopbilar och taxi. I Jönköping finns flera laddstolpar där du kan tanka din elbil. Några av dem ligger vi bakom, tillsammans med Jönköpings kommun.

Kyla från Vättern

Vi drar nytta av Vätterns kalla vatten. Både Högskolan, statliga verken och många butikslokaler i centrum kyls av fjärrkyla och slipper använda kylmaskiner med freoner.