Johan ser till så att el- och fibernätet byggs ut och underhålls


Träffa Johan Granath, som jobbar som Entreprenadchef. Ett arbete som innebär ansvar för verksamheten som bygger ut och underhåller elnätet, fibernätet och gatubelysningen.

JohanGranat-600x400.jpg

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Eftersom vi är en stor enhet, med närmare 70 personer på enheten och ytterligare lika många inhyrda entreprenörer, som jobbar med farliga saker, dvs el och grävning ofta i trafik, så är det viktigt att jobba för en hög säkerhetskultur. Medarbetarna och entreprenörerna har ett bra säkerhetstänk, men det är en fråga vi aldrig få slappna av för att vi inte ska drabbas av olyckor.

Vi har även haft några intensiva år, och vi har ytterligare några intensiva år framför oss. Fibernätet ska byggas färdigt så att alla fastigheter i kommunen kan ansluta sig. Det pågår mycket nybyggnation i kommunen som kräver nybyggnad- och ombyggnad av elnätet. Samtidigt bygger vi om delar av elnätet som börjar bli gamla för att fortsätta att hålla den höga tillgänglighet vi redan har. Allt detta tillsammans gör att det blir svårt att hinna med allt. Det blir mycket pusslande med resurser och prioriteringar för att vi verkligen ska hinna med det som är viktigast.

Vad bidrar din roll och affärsområde med för att vara ”en god kraft för Jönköping”? 

Vi på Entreprenad är hela tiden ute i nätet och ser till att det fungerar som det ska. Blir det något fel är vi snabbt där och rättar till.

Dessutom bidrar vi ju till att bygga fiber till hela kommunen, vilket säkrar bra kommunikationer även i framtiden. Vi bidrar med anslutning till elnätet så att alla har el när de behöver det.

Vad är du stolt över?

Jag är stolt över att vara en del av Jönköping Energi. Det finns en stor stolthet i hela företaget över att vi bidrar med viktig infrastruktur till Jönköping. Vi ställer upp för varandra och är schysta mot varandra.

Sedan är jag stolt över mina medarbetare på Entreprenad. De är kompetenta, engagerade och ställer verkligen upp när det behövs.

Kontaktinformation

Johan.Granath@jonkopingenergi.se
036-10 82 32