HR-specialisten Helen gläds åt medarbetarnas kompetens


Möt Helen Tholander, HR-specialist på Jönköping Energi som bl.a. arbetar för att hitta rätt kompetens för dagsläget men också till framtida kompetensbehov.

helen-tholander-650x400.jpg

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

En stor utmaning i vardagen är att hinna med allt som ska göras, att våga välja bort det som inte är i fokus just nu, för att vi ska fokusera och nå våra uppsatta mål.

Vad bidrar din roll med för att vara ”en god kraft för Jönköping”?

Min roll är att bidra och vara en god kraft som arbetsgivare, både när det gäller att rekrytera in rätt kompetens för dagsläget men också till framtida kompetensbehov. Att utveckla och behålla befintlig medarbetare och arbeta för att medarbetarna ska må bra och känna sig engagerade på jobbet.

Vad är du stolt över?

I detta nu är jag stolt över att vi har lyckats rekrytera in bra personal till vårt gäng på Värme och Kraft. Personligen är jag också stolt över att jag fått möjligheten att utbildat mig till dialogledare*, för att bidra till utveckling inom företaget som en ”lärande organisationen”.

*På Jönköping Energi arbetar vi för att vara en lärande organisation för att tackla förändringar i omvärlden, för att tillsammans skapa lösningar byggda på personalens kompetens. En del i arbetet är Dialogledarna vars roll handlar om att stötta i hur personalen möts och för dialog. I en workshop faciliterar dialogledaren mötet för att medverkande chefer och medarbetare får bästa förutsättningar till ett lyckat möte.

Just nu söker vi personal