Anna-Frida planerar bränsleförsörjningen så vi alla får el och värme


Träffa Anna-Frida Eriksson som jobbar som avdelningschef på en avdelning som ansvarar för bränsleförsörjning och askomhändertagande på samtliga anläggningar där Jönköping Energi producerar el och fjärrvärme.

A-F-E-650px.jpg

Vad tycker du är mest utmanande i din roll?

Att planera och förutse behovet av olika bränslen vars åtgång styrs av vädret. Är det kallt ute är förbrukningen hög och är det varmt ute är förbrukningen låg. Går en anläggning tillfälligt sönder kan en omprioritering av bränsle ske över en natt. Därför är ett gott och nära samarbete med leverantörer, drift- och underhållsavdelning en förutsättning för att lyckas få rätt bränsle, till rätt anläggning vid rätt tidpunkt.

Vad bidrar din roll och affärsområde med för att vara ”En god kraft för ett gott samhälle”?

Tillsammans tillverkar vi närproducerad el och fjärrvärme från skogsbrukets- och samhällets restprodukter. Vi bidrar också till att skapa och öka antalet arbetstillfällen lokalt i Jönköping.

Vad är du stolt över?

Vårt hållbarhetsarbete. Till exempel återför vi aska till skogsmark från vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk. Askan motverkar markförsurning och innehåller näringsämnen som skogen behöver för att växa och tillväxten i skogen ökar vid askåterföring. På så sätt bidrar vi till ett hållbart och långsiktigt brukande av skogen samtidigt som vi uppnår en cirkulär ekonomi.

Kontaktinformation

Anna-Frida.Eriksson@jonkopingenergi.se
036-10 32 53