Ny tank förbättrar fjärrvärmen


2020 ska den nya ackumulatortanken vid kraftvärmeverket på Torsvik stå klar och rymma 39 000 kubikmeter vatten. Taket är redan på plats och nu skruvas hela konstruktionen upp. – Det som nu ser ut att utgöra grunden är egentligen taket som sedan kommer vara 49 meter upp i luften. Varje nytt byggstål svetsas på plats samtidigt som hela byggnaden vrids upp centimeter för centimeter, säger Svante Berglund, projektchef på Jönköping Energi.

Svante Berglund - ackumulatortanken 600x400.jpg

– Den nya tanken kommer att leda till att vi kan styra produktionen av värme och el på ett mer effektivt och hållbart sätt, fortsätter Svante Berglund.
– Vi ökar elproduktionen och minskar behovet av fossila bränslen och därmed också klimatpåverkan. Tack vare den nya ackumulatorn ökar också leveranssäkerheten.
Som buffert i värmeproduktionen finns sedan tidigare en ackumulator med volym på 6 000 kubikmeter.
– Ackumulatorn laddas med värmeenergi när behovet av fjärrvärme är lägre och vi fortfarande vill producera el. Ackumulatorn töms sedan när behovet av fjärrvärme är högre. Kapaciteten i den nya tanken ger ju ännu större möjligheter att parera svävningar i effektbehovet, säger Svante.
Investeringen i den nya tanken på omkring 80 miljoner har beviljats statligt stöd från Klimatklivet för projekt som leder till lägre klimatpåverkan.

Vidareutvecklar Torsvik

Den avfallseldade kraftvärmepannan på Torsvik togs i drift 2006 och den biobränsleeldade pannan är från 2014. Det förstnämnda  stoppas endast tre veckor per år för underhåll. Biobränslepannan är i drift från september och fram till mitten av maj. De båda pannorna svarar för 90 procent av fjärrvärmebehovet. Resterande behov produceras i Jönköping Energis äldre anläggningar inne i Jönköping.
– Med den nya tanken kommer behovet av att producera i dessa alternativa anläggningar vid hög efterfrågan minska. Tanken är en vidareutveckling av kraftvärmeverket på Torsvik och gör att vi blir ännu bättre på att utnyttja dess fördelar. Vi skapar helt enkelt bättre totala förutsättningar för Jönköpings energiproduktion.
Byggnadsarbetet inleddes i våras med grundläggning. Marken, som består av sand, pålades innan det 75 centimeter tjocka fundamentet
gjöts. Nu pågår montaget av själva tanken som levereras av Rodoverken.
– Ytterst blir anläggningen klädd med sinusplåt och får samma framtoning som övriga byggnader på området, säger Svante Berglund.

Mer intressant läsning hittar du i Blixten Magasin Företag

Coworking spaces och Husqvarnas hållsbarhetsarbete är några av de artiklar du har att se fram emot.

Läs Blixten Magasin Företag #2