Jönköping toppar klimatklivet


– Flera spännande Klimatkliv genomförs just nu i Jönköpingsområdet. – vi är faktiskt i topp när det gäller att söka investeringsstöd för olika insatser att minska på klimatutsläppen, säger Jesper Agrelius, Energi- och klimatutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Klimatklivet är investeringsstöd som företag, organisationer och kommuner kan söka för att minska på sina klimatpåverkande utsläpp. Det kan exempelvis vara att installera laddningstationer för elfordon, uppföra tankstationer för fordonsgas, byta ut och minska sin energianvändning från fossila bränslen i fastigheter, minska energianvändningen i en tillverkningsprocess och så vidare.
– Alla ansökningar jämförs med varandra utifrån vilka utsläppsminskningar som insatsen bidrar med. Störst minskning av växthusutsläpp per investerad krona prioriteras.

Klimat och näringsliv vinnare 

För de lite mindre insatserna, exempelvis ett företag eller en förening som vill sätta upp en laddningsstation, bidrar Klimatklivet med att kapa initialkostnaden som kanske kan vara nog så stor för ett litet företag. För större investeringar, exempelvis ett företag som förändrar hela sitt uppvärmningssystem eller tillverkningsprocess, kan man se Klimatklivet som att staten bidrar med att minska riskerna med en nyinvestering.
– Om företag och organisationer får investeringsstöd för dessa insatser så slipper de oroa sig för eventuella risker med så stora systemförändringar och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet och personal – win win för både klimatet och det lokala näringslivet.

Rekordkliv för biogas i startgroparna 

Flera Klimatklivsprojekt är igång i Jönköping just nu:
– Intresset för att sätta upp laddstationer för elbilar är rekordhögt bland bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och stora arbetsplatser. Även elbusslinjen i Jönköping omfattas av Klimatklivet och då specifikt laddningsstationen för bussen som ska sättas upp på A6-området.

– Jönköping Energi har också fått klimatklivspengar för att investera i en fjärrvärmeackumulator där man lagrar varmvatten i vattentankar.

Även en rekordstor Klimatklivssatsning på en ny produktionsanläggning för biogas mellan Tenhult och Jönköping är i startgroparna.