Torpa parkloppis är Årets goda kraft!


”Människorna, maten, musiken. Och mötena mellan alla dessa!” Där har du huvudingredienserna när arbetsgruppen själva får beskriva Torpa Parkloppis. På Jönköpingsgalan tilldelades initiativet Jönköping Energis pris ”Årets Goda Kraft”.

Torpaparkloppis.jpg

Blixten Magasin träffar Maria Jansson, Karin Karlsson, Lena Sumedrea, Emilie Walfridsson och Maria Lillieström på klas­sisk Torpamark vid ett planeringsmöte för årets Parkloppis.

– Andra lördagen i september, det är nu­mera tradition. Liksom att vi håller till i Idas Park. Det blir faktiskt femårsjubileum nu, berättar Maria Lillieström.

Idén föddes när Emilie Walfridsson höll på att rensa ur garderoben:

– Då bodde jag på Torpa och en gatulop­pis likt de som jag sett i Stockholm fladdra­de förbi i tanken. Ett socialt sammanhang som egentligen mer är en gatufest. Sedan föll pusselbitarna på plats när jag genom olika nätverk fick kontakt med resten av den här inspirerande gruppen. Genom våra olika kompetenser och kontakter lyckades vi på bara några månader få igång detta. Och sedan har vi kört varje år.

HÅLLBARHET HELA VÄGEN

Förutom hållbarhetstanken att sälja fullt fungerande kläder och prylar fanns en an­nan viktig utgångspunkt.

– Torpa har ju en sådan potential. Vi vill bidra till att skapa liv och stämning i hela stadsdelen. Parkloppisen blir en mötesplats att samlas kring, säger Maria Jansson.

– Med foodtrucks och artister som uppträ­der blir det en helhet som gör att många drö­jer sig kvar i parken länge. Och faktiskt kan­ske upptäcker hur fin Idas Park verkligen är, mitt i stadsdelen, säger Karin Karlsson.

– Vi har varit noga med att det inte ska bli en marknad. Inget nyproducerat utan loppis där överskottet skänks till något projekt som uppmuntrar hållbarhet i sin tur. Och skulle loppisutställarna inte sälja allt kan man bara lämna kvar prylarna så kommer Röda Korset och hämtar, berättar Lena Sumedrea.

Torpaparkloppis-2.jpg

GLÄDJEN ÄR BETALNINGEN

Vad betyder utmärkelsen Årets Goda Kraft?

– En bekräftelse på att det vi gör är bety­delsefullt i samhället. Utifrån en idé så har vårt engagemang skapat något som andra uppskattar. Bara att få bli nominerade kän­des ju väldigt bra, säger Maria Jansson.

Varje år lägger arbetsgruppen mycket tid och kraft för att utveckla konceptet. Helt ideellt.

– Drivkraften är dels att lösa olika pro­blem tillsammans. Det finns en härlig kemi. Sedan är såklart uppskattningen vi får un­der själva eventet nästan berusande, säger Maria Lillieström.

– Vi känner att vi bidrar med ett hållbart tänk. Vi får vara kreativa i det. Betalningen är reaktionerna, glädjen och kärleken som fullkomligt spirar runt parken, säger Emilie Walfridsson.

– Precis! När jag tänker på dagen och människorna ser jag just glädjen, leende människor i alla åldrar från barn till pen­sionärer som pratar med varandra, stannar upp, skrattar tillsammans, säger Lena Sumedrea.

Motivering Årets goda kraft:

”Genom engagemang och ideella krafter har gänget bakom Torpa Parkloppis skapat en plats för hållbarhet och lokal anknytning. Torpa Parkloppis är en dag fylld av glädje och gemenskap där Idas Park blir en plats för Jönköpingsbor att fynda, umgås, äta god m

Läs mer om priset Årets Goda Kraft

Mer om Torpa Parkloppis

2019 är Torpa Parkloppis den 14 september kl. 10-14 i Idas Park. Läs mer om arrangemanget på deras webbplats.

Besök torpaparkloppis.se