”Vi ser en spännande utveckling av andrahandsmarknaden”


I slutet av december 2018 fanns det 1 522 laddbara personbilar i trafik i Jönköpings län, vilket motsvarar 0,8 procent av länets totala antal bilar. En ökning med 534 bilar jämfört med 2017. – Inkörsporten för elbilen går idag framförallt via företagsmarknaden där låg förmånsbeskattning och möjligheten att skapa mjuka värden genom bilpolicys väger in. Men vi ser nu att andrahandsmarknaden av elbilar börjar ta fart på allvar. Och där är privatbilisten aktiv, säger Magnus Krantz, Key Account Manager på Holmgrens Bil.

magnus-krantz.jpg

Det är framförallt det i jämförelse med an­dra bränsleslag höga priset på en elbil som avskräcker privatbilisten.

– Men det är i princip vid alla bilförsälj­ningar idag alltid en diskussion kring elbilsalternativet. Många är nyfikna och frågor­na kretsar kring pris och räckvidd. När det gäller räckvidden har den utvecklats myck­et bara det senaste året. Ett exempel är test­bilen från föregående uppslag, BMW i3.

– Den har nu en räckvidd på dryga 30 mil. Du blir ytterst medveten om faktorer­na som påverkar förbrukningen när du kör elbil. Körstilen och hastigheten är avgöran­de. Elbilsförare beskriver ofta ett annat tankesätt; det får ta lite längre tid och man kör lugnare, berättar Magnus.

Möjligheterna till laddning är också en fråga som alltid kommer upp i bilhallen.
– Laddinfrastrukturen måste hänga med i samma takt som fler elbilar säljs. Ingen vill ju stå i kö för ladd på E4:an.

2,5 MILJONER LADDBARA FORDON 2030

En gryende andrahandsmarknad och en i det närmaste explosionsartad nybilsmark­nad väntar de kommande åren enligt Magnus:
– Bara BMW kommer att lansera 25 elektrifierade modeller de kommande åren. Både elbilar och laddhybrider. Fortfarande är ju laddhybriderna, som du kan köra på el och bensin, en betydligt större marknad än rena elbilar.

En bild som bekräftas av branschorgani­sationen Power Circle:
– Konsumenterna tycker fortfarande att laddhybriden är attraktiv i och med den flexibilitet det medför att ha tillgång till fler typer av bränsle. Elbilen väntas dock sjun­ka i pris samtidigt som laddinfrastrukturen byggs ut vilket kommer att medföra att fler väljer elbil framöver, säger Alexandra An­dersson, projektledare och statistikansvarig Power Circle.

Power Circles elbilsprognos visar att Sve­rige kommer att ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030.
– Vår prognos bygger på att elbilen blir lika billig i inköpspris som en likvärdig bensin- eller dieselbil redan år 2025.

Villa, vovve och.... elbil?

Familjen Severed testade elbil under fyra dagar.

Här är deras upplevelseberättelse

Ladda elbilen var du än är

Möjligheten att kunna ladda där bilen står parkerad är en av de viktigaste förutsättningarna att välja elbil. Det ska vara enkelt att köra en laddbar bil, oavsett om du kör el- eller hybridbil så har vi lösningen för dig när du vill ladda din bil.

Oavsett om du behöver ladda hemma, på arbetsplatsen eller längs resan så har vi lösningen för dig - starta alltid din resa med fulladdade batterier. 

Läs mer om Laddning elbil