Energijakten med Upptech


Alla klasser i år 5 i Jönköpings kommun har möjlighet att delta i Energijakten. Du som lärare får undervisningsmaterial och handledning. 

Ett undervisningsmaterial med lärarhandledning har tagits fram i samarbete mellan Upptech och Jönköping Energi. Energijaktens material innehåller både teori, experiment och många exempel på lokala energilösningar. Eleverna jobbar med materialet i skolan under höstterminen, och i början på vårterminen följer finalen med Energijakten som temabesök på Upptech.

Energijakten bekostas av Jönköping Energi men det är Upptechs pedagoger som tar emot eleverna vid temabesöket. Elever och lärare har varit mycket nöjda med konceptet och vi hoppas kunna fortsätta att fånga fler 11-åringars intresse för energi!

För mer information - vänligen besök Jönköping kommuns hemsida

energijakten.gif