Senaste anmälningsdatum: 2019-10-15

Student: Fjärrkylans inverkan på Vättern

Hos oss vill vi att du som student ska få en inblick i hur vår organisation arbetar för att bidra till en hållbar miljö och till ett hållbart samhälle.Vi hoppas också att du kommer få ta del av både god kamratskap samt känna av stoltheten vi har över vårt uppdrag och vision: En god kraft för ett gott samhälle.

Värme och Kraft är Jönköping Energis största affärsområde med cirka 90 anställda och ansvarar för produktion och leverans av fjärrvärme, fjärrkyla samt elproduktion. Under hösten har vi 14 förslag till examens arbete i vår examensportfölj. Alla kommer inte att kunna genomföras under hösten utan det är matchningen mellan resurs, intresse och student som i slutändan kommer avgöra vilka examensarbete som genomförs. Vi kommer att ha möjlighet att ha upp till fyra utredningar igång parallellt med varandra.

Uppdragsbeskrivning: Fjärrkylans inverkan på Vättern 
Fjärrkylan i Jönköping sker till stor del med kallt vatten från Vättern. Vattnet hämtas på 70 meters djup och pumpas i en ledning in till kylcentral Munksjö, där det värmeväxlas mot fjärrkylanätet. Efter värmeväxling släpps vattnet ut i Munksjön. Syftet med arbetet är att hitta hur och i vilken utsträckning Vättern påverkas av vattenuttaget.
Arbetet genomförs genom platsbesök på fjärrkylaproduktionen i Jönköping samt litteraturstudier och energiberäkningar. Uppdragets omfattning är ca.10 veckor.

Din profil
Detta examensarbete riktar sig till studenter inom området energi och maskinteknik.

Om Jönköping Energi
Vår affärsidé är att erbjuda kunder främst i Jönköpingsregionen konkurrenskraftiga och hållbara energi- och kommunikationslösningar genom nyttjande av effektiv och väl utbyggd infrastruktur. Vi åstadkommer samhällsnytta genom att bidra till regionens utveckling och till långsiktigt hållbar miljö. Medarbetarnas kompetens och lokalkännedom säkerställer leveranser med hög kvalitet. Vi ser den snabba teknikutvecklingen som en möjlighet att skapa nya smarta lösningar som förenklar kundernas vardag. 

Mer information
Välkommen att kontakta Gustav Westesson, Anläggningsägare, på tel. 036-10 82 04 eller Lovisa Lidåker, HR-specialist, på tel. 036-10 83 12 för mer information.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober. Studentprojektet kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.