2020-05-07

​Varning för oseriös försäljning

Det har kommit till vår kännedom att ett bolag som heter Stockholms Elbolag ringer runt till våra kunder och uppger sig ringa på uppdrag av Jönköping Energi. Detta stämmer inte.

Vi bedriver inte telefonförsäljning och vill därför göra dig extra uppmärksam om du får ett samtal från Stockholms Elbolag.

Tack till de kunder som har hört av sig och berättat om sina misstankar om oseriös försäljning, något som vi starkt tar avstånd ifrån. 

Kontakta oss direkt om du vill teckna elhandelsavtal, jonkopingenergi.se alternativt telefon 036-10 82 20.