2018-10-30

Årlig inspektion av elledningar med helikopter

Under vecka 44 sker den årliga inspektionen av Jönköping Energis elnät med hjälp av helikopter. Elnätet som Jönköping Energi ansvarar för har 250 km luftledningar för högspänning och det är dessa som besiktas en gång per år med hjälp av lågflygande helikopter.

– Genom att flyga på låg höjd kan vi på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt inspektera ledningarna och dess omgivning, säger Björn Palm, projekteringsingenjör på Jönköping Energi.

Arbetet pågår under vecka 44 och sker i Gränna samt Norrahammar/Taberg. Varje år besiktas det luftburna högspänningsnätet. Genom att visuellt undersöka elledningar och stolpar kan framtida skador och risker minimeras. För att få ett så driftsäkert nät som möjligt görs många olika slags besiktningar, där helikopteröversynen är en.