2019-09-10

Var uppmärksam - bedrägeri kan förekomma

Det har kommit till vår kännedom att det är personer som har gjort hembesök hos kunder i Jönköping. Personerna utger sig att vara från oss på Jönköping Energi. De erbjuder hjälp med att betala kundens faktura, fylla i autogiro-blanketter eller liknande.

Vi vill förtydliga att vi inte gör några hembesök av det slaget.

Om du har varit med om ett hembesök där personen inte kunnat visa att han eller hon jobbar för Jönköping Energi uppmanar vi dig att göra en polisanmälan, då det kan röra sig om bedrägeri.

Kontakta oss om du har frågor: 
Kundservice 036-10 82 20