2019-12-10

Jönköping bland de mest prisvärda elnäten i Sverige

Att bo och verka i Jönköpingsregionen är fördelaktigt, speciellt när det gäller elnätspriset. Prismässigt ligger Jönköping Energi på åttonde plats av Sveriges 290 kommuner. Resultatet redovisas i årets Nils Holgersson-rapport för 2019. Rapporten, som är en oberoende nationell granskning, kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner och jämför siffrorna med varandra.

Jönköping Energi har legat stabilt bland de åtta billigaste elnäten i Sverige sedan 2017. Resultatet i undersökningen går i linje med Jönköping Energis strategi om att hålla en jämn prisutveckling.

– Som kund hos oss ska man känna sig trygg med att vi jobbar för att hålla låga elnätsavgifter. För oss betyder det att vi vill ha en jämn och rimlig ökning av elnätsavgiften över tid, säger Inger Niss, affärsområdeschef på Jönköping Energi.

I takt med att staden växer och nya kunder med nya behov tillkommer så behöver elnätet byggas ut, förstärkas och anpassas samtidigt som det ska vara till nytta för våra befintliga kunder.

– Vi vill leverera ett stabilt elnät med så hög leveranssäkerhet som möjligt, och naturligtvis till så låg kostnad som möjligt. Det gör vi i dagsläget, men behöver investera för att även kunna göra så i framtiden och med målet att bibehålla ett bra pris för våra kunder, avslutar Inger Niss.

Mer information
Nils Holgersson-rapporten i sin helhet

Kontaktperson
Inger Niss, Affärsområdeschef Elnät
036-10 82 61