Mina sidor


Här kan du logga in på Mina Sidor och Envis. Envis är ett visualiseringsverktyg och gäller för våra fjärrvärmekunder.

Du använder ditt kundnummer och kod som du hittar längst upp på din faktura. En tjänst där du enkelt kan se:

  • Användaruppgifter och personliga uppgifter
  • Din energianvändning per år, månad eller dygn
  • Fakturor
  • Avtalsinformation

Logga in på Mina Sidor 


Envis

Behöver du hjälp med inloggningsuppgifter kontaktar du Kundservice.

  • Din energianvändning, el och fjärrvärme per år, månad eller dygn
  • Hur effektivt du använder din energi jämfört med tidigare perioder
  • Energianvändningen per m² eller per person
  • Hur din energianvändning förhåller sig till utomhustemperaturen i Jönköping.

Logga in på Envis
Så fungerar Envis, läs manual. 

Observera, om du har en annan nätleverantör än Jönköping Energi ser du endast din energianvändning i den form som din nätleverantör levererar den till Jönköping Energi.