Skanska satsar Svanenmärkt på Skeppsbron


Nybyggt, nära vatten, grönområden och centrum. Dessutom en kombination av bostäder, arbetsplatser och service. – Men allra mest unikt är att det blir Jönköpings första Svanenmärkta lägenheter. Ett fokus på goda miljöval ner på skruv och mutternivå. På Skeppsbron ska det vara enkelt att leva hållbart, säger Rosalie Sandahl, affärsutvecklare på Skanska.

Nyligen inleddes rivningsarbetet av de befintliga fastigheterna vid Södra Munksjön.
– Nu är det arkeologernas tur och efter det påbörjas sanering av vissa delar innan arbetet med att bygga det som vi kallar Västra Skeppsbron tar vid, berättar Rosalie.

I ett unikt samarbete verkar Skanska, HSB och det kommunala utvecklingsbolaget SMUAB tillsammans i uppförandet av den nya stadsdelen.
- Ett väldigt spännande sätt att arbeta där vi tar sikte på att tillsammans utveckla hela stadsdelen. Annars finns risken att var och en bara fokuserar på sitt kvarter, säger Rosalie.

1000 arbetsplatser

Årsskiftet 2020–2021 flyttar Skogsstyrelsen och Jordbruksverket nära 1 000 arbetsplatser till en av fastigheterna som Skanska ska bygga i området.
– Där har du tidplanen. Då ska det vara klart. I samma kvarter som kontorsfastigheten uppför vi också 66 Svanenmärkta bostadsrätter.

Vad innebär Svanenmärkningen i praktiken?
– Bostäderna byggs med noggrant utvalda material och har en låg energiförbrukning.

Ett hållbarhetsfokus som enligt Rosalie spänner från stort till smått.
– Byggnadsmaterial är ju en viktig del. Men sedan är ju själva nyttjande- och boendemiljön viktig också. Vi samarbetar med Jönköping Energi för att till exempel kyla och värma husen. Värmer gör vi med en ny generations fjärrvärme med lägre temperatur i systemet men med bibehållen komfort. För att kyla kontorslokalerna vill vi använda fjärrkyla från Vättern.

Läs hela artikeln

I vår Blixten Magasin Företag kan du läsa hela artikeln och fler goda exempel på hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Läs Blixten Magasin Företag här

Ta del av andra kunders upplevelser om oss

Läs alla våra kundberättelser