Elbilsladdning till ditt företag

ladd webbinarie.jpg

Webbinariet riktar sig till dig som vill veta mer och funderar du på att erbjuda dina medarbetare eller hyresgäster  möjlighet att ladda el- eller hybridbil? Under webbineriet kommer vi presenterar våra olika lösningar för elbilsladdning, senaste informationen om stöd och lyssna till exempel på platser där vi redan idag monterat laddboxar.

Efter vi mottagit din anmälan återkommer vi med digital inbjudan och mer information om hur du får din lunch.
Anmäl dig senast den 17 maj.

Anmälan stängd för att beställa lunch till lunchwebbinarie tisdag den 19 maj kl. 12.00

Önskar du titta på webbinariet, kan du ansluta och titta på webbinariet via länken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU5MTc4NGYtMjEzNC00ZjkwLTg4OTMtZTI2NWQ4Mzk1ZjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221feb0f9a-d2e6-4fc5-ba1a-ee170e92028a%22%2c%22Oid%22%3a%22501ac18d-71f6-4ae1-8c14-700de9a7d9d5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d