Elwebben


Nu är vårt webbverktyg för digital hantering av för- och färdiganmälningar igång.

Nu kan du skicka in dina för- och färdiganmälningar digitalt.

Vi på Jönköping Energi lanserar Elwebben, där du som elinstallatör skickar in ditt ärende, följer statusen på det och kommunicerar om ärendet digitalt. All dokumentation kring ärendet finns samlad på ett ställe. 

Elwebben är ett led i vårt arbete att effektivisera vår ärendehantering för att förbättra våra ledtider samt minska användningen av pappersblanketter. Vår målsättning är att det också ska bli en enklare hantering för våra elinstallatörer.

För att kunna logga in på Elwebben behöver du registrera dig. Vi skickar en bekräftelse till dig så snart din registrering är färdig. Dina inloggningsuppgifter är personliga och ska hanteras med varsamhet.

När du för- och färdiganmäler dina arbeten genom elwebben kräver vi inte någon underskrift, din inloggning räcker som identifikation.

Registrera dig här

Inloggning till Elwebben

Användarguide för Elwebben

Från och med 1 april 2018 tar vi endast emot föranmälningar via elwebben.

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss på elwebben@jonkopingenergi.se