Elwebben


Elwebben är vårt webbverktyg för digitalhantering av för- och färdiganmälningar som vi planerar att lansera årsskiftet 2017/2018.

Elwebben är ett led i vårt arbete att effektivisera vår ärendehantering för att förbättra våra ledtider samt minska användningen av pappersblanketter. Vår målsättning är att det också ska bli en enklare hantering för våra elinstallatörer. I Elwebben kan elinstallatörerna följa statusen på sina ärenden och all dialog kring varje ärende sker via Elwebben, vilket ger stora fördelar för båda parter att dokumentationen är kopplad till varje ärende i systemet.

Arbetssättet är nytt även för oss och vi kommer därför inom kort att inleda en testperiod med ett antal elinstallatörer som ingår i en pilotgrupp. Detta för att vi ska vara säkra på vårt arbetssätt och komma rätt med vår information när vi lanserar Elwebben till alla våra elinstallatörer.

Det här gör vi just nu
Nu testar vi (och pilotgruppen) Elwebben för ärenden gällande nyanslutning, utökning, servisändring, säkringsändring, nedtagning och tillfällig anläggning.