Så går det till, steg för steg


Innan vi påbörjar anslutningen och bestämmer var din fjärrvärmecentral ska placeras, tar vi personlig kontakt.

  1. Innan vi påbörjar anslutningen och bestämmer var din fjärrvärmecentral ska placeras, tar vi personlig kontakt.
  2. När vi är överens påbörjar vi anslutningen till ditt hus. Det kommer vara många entreprenörer hos er under denna tid, t ex rör, schaktentreprenörer, rörmokare och elektriker m fl. Många av dessa är beroende av varandra och det tar normalt några veckor tills rördiket fylls igen.
  3. Rörmokaren och elektrikern kopplar bort den gamla pannan från värmekällan. Fjärrvärmecentralen sätts upp och ansluts. Värmemätaren är fjärravläst och du betalar precis för den värme du använder.
  4. När installationen är klar kontrollerar vi att fjärrvärmecentralen fungerar. Vi går igenom funktionerna och anläggningen överlämnas till dig. Fjärrvärmecentralen är nu din egendom.
  5. Då anslutningen är färdig täcks den utvändigt av en plasthuv och vi tätar väggen på huset där fjärrvärmerören går in. Vi återställer alltid efter oss, fyller igen och sår nytt gräs. Våra entreprenörer är mycket duktiga på återställningsarbeten. Beroende på väder och markförhållanden kan återställningstiden variera.
  6. Installationen betalas när kontrollen av fjärrvärmecentralen är klar.

Anslut dig

Vi vill gärna ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande, skicka in din intresseanmälan för fjärrvärme redan idag så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan fjärrvärme