Biobränsleeldat verk


Vårt senaste tillskott på Torsvik är det biobränsleeldade kraftvärmeverket som stod klart hösten 2014. Precis som det i första avfallseldade verket, tillverkar vi i detta både fjärrvärme och el.

biobränsleeldade kraftverket torsvik2.jpg

I det nya verket eldas i första hand grenar och toppar (GROT) men vi har även tillstånd att elda med träflis, bark, spån, torv, energiskog och åkerbränslen. Varje år bränns cirka 550 000 kubikmeter bränsle. Det finns gott om biobränsle i vårt närområde, vilket håller nere transportavstånden. 

Bränslet förvaras utomhus och slussas in i pannan via ett 279 meter långt transportband. Pannan matas med ett lastbilslass bränsle i timmen som eldas på en cirka 50 cm tjock sandbädd. 

Vår lokala elproduktion har ökat i och med det nya verket eftersom vi producerar el samtidigt som värme. Detta är mycket positivt, inte bara för Jönköping. Elmarknaden sträcker sig över hela Norden och har kopplingar till övriga Europa. Genom att vi tillför hållbart producerad el i systemet så minskar behovet att använda fossilt tillverkad el.

Vår avfallseldade panna producerar fjärrvärme även under sommaren till skillnad från den biobränsleeldade, som vi stänger av under den varma delen av året.

Visste du?

  • Skorstenen på Torsvik är gemensam för båda verken. Den innehåller en hiss och tre rökrör. Skorstenen är 120 meter hög, och den ligger 19 meter lägre än Tabergs topp som är den högsta punkten i området.
  • Askan innehåller fosfor, kalcium och kalium vilket är tre livsnödvändiga element för alla levande organismer. Genom att återföra askan till skogen tillförs dessa mineraler tillbaka till den mark och de växter som bränslet kommer från. 

Nyckeltal

Energi från kraftvärmeverket 
Värmeproduktion: 320 GWh/år
Elproduktion: 120 GWh/år

Ångpanna

Biobränslekapacitet: 150 m3/h, ca 550 000 m3/år
Ugnstyp: Bubblande Fluidiserande bädd (BFB)
Ångtememperatur: 540 grader
Ångtryck: 140 bar

Frågor och svar

Vill du veta mer om biobränsleeldade verk? Här kan du läsa om vanliga frågor och svar.

Läs mer om biobränsleeldade verk

Kundservice

Ring oss på 036-10 82 20
Mån-tors 8-17
Fre 8-16 (juni t o m augusti 8-16)

Kontakta kundservice