Biobränsleeldat verk


I det biobränsleeldade verket eldar vi i första hand rester från skogsavverkning. Kraftvärmeverket är igång under den kallare delen av året och står still under sommaren. Det ersätter delar av den värmeproduktion som tidigare skett med förädlade träbränslen, värmepumpar och olja.

biobränsleeldade kraftverket torsvik2.jpg

Rökgaserna från pannan renas från partiklar i ett elektrofilter, där de samlas upp som aska. Askan som bildas vid eldningen är mycket näringsrik och genom att sprida ut den i skogen återförs näringsämnen till skogsmarken. Den största vinsten för miljön är att vi minskar försurningen genom höjning av markens pH-värde, och att näringsämnena i askan hjälper skogen att ta upp det kväve som finns i lagrat i marken. Att återföra askan är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. På så sätt sluter vi kretsloppet i skogen.

Visste du?

  • Skorstenen på Torsvik är gemensam för båda verken. Den innehåller en hiss och tre rökrör. Skorstenen är 120 meter hög, och den ligger 19 meter lägre än Tabergs topp som är den högsta punkten i området.
  • Askan innehåller fosfor, kalcium och kalium vilket är tre livsnödvändiga element för alla levande organismer. Genom att återföra askan till skogen tillförs dessa mineraler tillbaka till den mark och de växter som bränslet kommer från. 

Nyckeltal

Energi från kraftvärmeverket 
Värmeproduktion: 320 GWh/år
Elproduktion: 120 GWh/år

Ångpanna

Biobränslekapacitet: 150 m3/h, ca 550 000 m3/år
Ugnstyp: Bubblande Fluidiserande bädd (BFB)
Ångtememperatur: 540 grader
Ångtryck: 140 bar

Frågor och svar

Vill du veta mer om biobränsleeldade verk? Här kan du läsa om vanliga frågor och svar.

Läs mer om biobränsleeldade verk

Kundservice

Ring oss på 036-10 82 20
Mån-tors 8-17
Fre 8-16 (juni t o m augusti 8-16)

Kontakta kundservice