Avfallseldat verk


I det avfallseldade verket tar vi emot brännbart avfall från både hushåll och företag. Vi tar också emot avfall från andra länder. På så sätt kan vi hjälpa till att hantera andras avfall och samtidigt ta tillvara på energi som annars skulle ha gått förlorad. Det betyder att miljön tjänar på vår fjärrvärme på flera sätt. Det avfallseldade verket är igång dygnet runt, året runt, sånär som på några veckors underhåll.

avfallseldade kraftvarmeverket torsvik.jpg


Ungefär en femtedel av avfallet blir kvar efter förbränning. Slaggen är obrännbart material som matas ut ur pannan – en hel del metallskrot, glas och sten. Metaller tas tillvara för återvinning. Resten, ett grovt grus, används bland annat som byggnadsmaterial inom deponiområden (soptippar). Flygaskan som bildas i förbränningen innehåller kalk och rester av aktivt kol som tillsätts i reningsprocessen för att binda tungmetaller och föroreningar i rökgasen. Flygaskan transporteras till Norge där den används för att återställa ett över 100 år gammalt kalkbrott.

Visste du?

- Att man använder nästan 300 miljoner värmeljus i Sverige varje år? Aluminiumkopparna ska lämnas till återvinning och inte slängas med hushållsavfallet. Om vi får dem i vår panna kan det ställa till problem i processen och försämra möjligheterna att producera el och fjärrvärme.

- Om varje svensk källsorterade ett halvt kilo mer aluminium än vad de gör idag, skulle det kunna återvinnas 4800 ton mer aluminium per år. Det går åt ungefär 20 gånger mer energi för att tillverka ny aluminium än att återvinna den som redan finns. Det innebär att den energin som idag går åt till att tillverka nytt aluminium istället skulle kunna värma och lysa upp ungefär 7000 villor.  

Nyckeltal

Energi från kraftvärmeverket 
Värmeproduktion: 350 GWh/år
Elproduktion: 100 GWh/år  

Ångpanna

Avfallskapacitet: 20 ton/h, ca 160 000 ton/år
Ugnstyp: Vattenkyld trapprost, yta 64 m2
Ångtememperatur: 380 grader
Ångtryck: 41 bar

Kundservice

Ring oss på 036-10 82 20
Mån-tors 8-17
Fre 8-16 (juni t o m augusti 8-16)

Kontakta kundservice