Avfallseldat verk


Vårt avfallseldade kraftvärmeverk togs i drift 2006. Vi eldar brännbart avfall i pannan, både från hushåll och från olika företag och verksamheter.

avfallseldade kraftvarmeverket torsvik.jpgAvfallspannan förbränner 20 ton avfall varje timme. Det ger lika mycket värme och el som en normalstor villa behöver på två år. Inne i vår avfallsbunker, där allt avfall hamnar när det först kommer till Torsvik, har vi två gripskopor som blandar runt och matar in avfall till panna. Ett lyft med gripskopan motsvarar ungefär 1000 soppåsar och väger runt 5 ton.

Pannans väggar består av mer än 10 mil vattenfyllda rör, det är lika långt som det är från Jönköping till Mjölby.

Rökgasreningen till det avfallseldade kraftvärmeverket är en våttorr process. Först går röken in i en NID-reaktor som renar röken i ett torrt steg och därefter tvättas röken med vatten i ett skrubbersteg innan den släpps ut i skorstenen.

Visste du?

- Att man använder nästan 300 miljoner värmeljus i Sverige varje år? Aluminiumkopparna ska lämnas till återvinning och inte slängas med hushållsavfallet. Om vi får dem i vår panna kan det ställa till problem i processen och försämra möjligheterna att producera el och fjärrvärme.

- Om varje svensk källsorterade ett halvt kilo mer aluminium än vad de gör idag, skulle det kunna återvinnas 4800 ton mer aluminium per år. Det går åt ungefär 20 gånger mer energi för att tillverka ny aluminium än att återvinna den som redan finns. Det innebär att den energin som idag går åt till att tillverka nytt aluminium istället skulle kunna värma och lysa upp ungefär 7000 villor.  

Nyckeltal

Energi från kraftvärmeverket 
Värmeproduktion: 350 GWh/år
Elproduktion: 100 GWh/år  

Ångpanna

Avfallskapacitet: 20 ton/h, ca 160 000 ton/år
Ugnstyp: Vattenkyld trapprost, yta 64 m2
Ångtememperatur: 380 grader
Ångtryck: 41 bar

Kundservice

Ring oss på 036-10 82 20
Mån-tors 8-17
Fre 8-16 (juni t o m augusti 8-16)

Kontakta kundservice