Vi värmer varandra!


Dina sopor hamnar på Torsvik och i vårt kraftvärmeverk. Där tippas din soppåse, tillsammans med tusentals andra ner i en stor ångpanna där allt eldas upp och blir till el och fjärrvärme.

sa-fungerar-fjarrvarme-650x400b.jpg

Med elden värmer vi upp vatten som sedan färdas ut i vårt stora fjärrvärmenät, till skolor, villor, lägenheter, idrottsanläggningar, sjukhus och andra byggnader runt om i Jönköpings kommun. Att låta avfallet bli bränsle är ett smart sätt att ta tillvara på den energi som annars går förlorad.

Mer om vår fjärrvärme

  1. Pannan innehåller mer än 100 km rör, lika långt som det är från Jönköping till Mjölby.
  2. På en timme bränner vi 20 ton avfall – och gör lika mycket värme och el som en villa behöver på två år.
  3. Ett lyft med gripskopan motsvarar 1 000 soppåsar (4,6 ton), mer än ett halvt sopbilslass.
  4. Den energi som kommer från kraftvärmeverket varje år motsvarar mer än 1 000 tankbilar olja.
  5. Skorstenen är 120 m hög. Tabergs topp mäter 19 meter högre.

Fjärrvärme, miljö och kraftvärmeverk

Vi på Jönköping Energi arbetar ständigt för ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt miljöarbete och kraftvärmeverk

Frågor & svar

Vi vet att det finns många frågor kring fjärrvärme, därför har vi samlat svaren på de vanligaste här.

Frågor & svar kring fjärrvärme