En gemensam lösning på ett gemensamt problem


Idén bakom fjärrvärme är enkel. Varmt vatten i ett slutet kretslopp, lite som kroppens eget blodomlopp. Med kraftvärmeverket som pulserande hjärta sprider fjärrvärmenätet värme i en hel stad. Istället för att varje hushåll eller verksamhet har sin egen uppvärmning sköts det centralt och värmen sprids till alla som anslutit sig.

sa-fungerar-fjarrvarme-650x400b.jpg

På kraftvärmeverket på Torsvik är det avfall och restprodukter från skogen, som grenar och toppar, som eldas. Vatten värms upp och pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg  genom fjärrvärmenätet används vattnet för att värma bostäder och lokaler, i produktionsprocesser och för att ge varmt vatten i kranen. Det svalnar på vägen, men på tillbakavägen är det fortfarande varmt nog för att till exempel hålla gågator och vägar isfria. Tillbaka i kraftvärmeverket värms vattnet upp igen och fortsätter cirkulera i kretsloppet.

Fjärrvärme, miljö och kraftvärmeverk

Vi på Jönköping Energi arbetar ständigt för ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt miljöarbete och kraftvärmeverk

Frågor & svar

Vi vet att det finns många frågor kring fjärrvärme, därför har vi samlat svaren på de vanligaste här.

Frågor & svar kring fjärrvärme