Beställning av fjärrvärmecentral

I paketet som du beställer av oss ingår:

  • nedmontering och bortforsling av din gamla fjärrvärmecentral
  • Installation av ny fjärrvärmecentral på befintlig plats
  • Ny framlednings- och utomhusgivare
  • El-inkoppling av reglerautomatik och cirkulationspump
  • Kompletterande rörisolering och 20 års fri service och reservdelar


Kostnad: 31 000 kr inkl. moms