Fiber till landsbygden


De senaste årens målinriktade arbete med att ge landsbygden samma möjlighet som tätorten har gett resultat -nu kan alla i Jönköpings kommun få fiber.

Just nu pågår en expansiv utbyggnad av fiber till både tätort och landsbygden i vår kommun. De sista byggbesluten är tagna och även landsbygdsområdena runt Taberg och Tenhult med 1 320 st fastigheter är klara för byggnation. Det innebär att Jönköping Energi erbjuder möjlighet för fiber till alla, oavsett var man bor i kommunen.

Jönköping Stadsnät Wetternet har under de senaste åren byggt och anslutit 12 900 villor till stadsnätet och har idag totalt närmare 30 000 anslutningspunkter. Det är det största infrastrukturprojektet Jönköping Energi har genomfört sedan utbyggnaden av elnätet.   EU-flagga+Europeiska+Jordbruksfonden_100px.png

Förseningar i byggnationen:

Vi är ödmjuka inför uppgiften och medger att det ibland blir förseningar i byggnationen. Alla berörda kunder har informerats via brev. Det går även att söka på sin adress HÄR för att kontinuerligt få uppdaterad information om utbyggnaden i sitt närområde.

Förseningarna är något vi beklagar och vi förstår frustrationen det skapar, men vi vill understryka att vi står fast vid vårt åtagande. Vi kommer att bygga klart och alla som önskar kommer få fiber!

 

Landsbygdsområden under byggnation med stöd från Europeiska jordbruksfonden

Under hösten 2016 startades byggnation av fiber i de tre områden som fick beviljat bredbandsstöd via Europeiska jordbruksfonden.   EU-flagga+Europeiska+Jordbruksfonden_100px.png

Vilka områden är det?

Vi har sökt och fått stöd för tre olika landsbygdsområden i Jönköpings kommun, dessa är:

  • Norra Mo
  • Hakarp/Svarttorp/Järsnäs
  • Ödestugu/del Tenhults landsbygd

Dessa områden byggs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Om du är osäker vilket område du tillhör är det enklast att söka på din adress på wetternet.se, på områdessidan uppdateras också status för hela området.