Mätsignal för fjärrvärme, fjärrkyla och el


Att mäta är att veta. Vi tillhandahåller mätsignal för våra kunder inom fjärrvärme, fjärrkyla samt elnätskunder mätsignal som kan användas i egna drift- och övervakningssystem.

Jönköping Energi erbjuder nu våra fjärrvärme-, fjärrkyla- och/eller elnätskunder att få antingen energipulser eller energivärden direkt från M-bus från mätaren. Dessa pulser och värden kan du sedan använda i era drift- och övervakningssystem för att få ökad kontroll på er energianvändning.

Energipuls och M-busuttag möjliggör uttag av energidata ur mätare och ger användaren möjlighet att momentant följa anläggningens uttag av energi.

Beställning

Beställ mätsignal från din anläggning genom att fylla i och skicka in beställningsblankett för mätsignal.

Prislista för mätsignal

Alla priser är exkluisve moms.

Fjärrvärme M-bus & energipuls
Startavgift: 3000 kr
Månadsavgift: 50 kr/månad

 

Fjärrkyla M-bus & energipuls
Startavgift: 3000 kr
Månadsavgift: 50 kr/månad

 

El M-bus
Startavgift: 3000 kr
Månadsavgift: 50 kr/månad

 

El Energipuls
Startavgift: 4000 kr
Månadsavgift: 0 kr/månad

 

Avtalsvillkor

Här hittar du avtalsvillkor för respektive mätsignal.

Avtalsvillkor M-bus (fjärrvärme, fjärrkyla och el)

Avtalsvillkor Energipuls (fjärrvärme, fjärrkyla och el)