Anslutningsavgift


Här hittar du avgifter och tillämpningsregler för en nyanslutning.

 

Anslutningsavgifter (inkl moms) från 2019-07-01

Kabelarea 4x25
Max servissäkring 35A

Avstånd Grundkostnad Tillägg per meter
0-200 m 35 250 kr  - 
200-600 m 35 250 kr 301 kr
600-1200 m 155 750 kr 649 kr
1200-1800 m 545 000 kr 395 kr

*Undantag för max servissäkring kan finnas på befintliga anläggningar.

För sammanhållen bebyggelse i stadsplanerat område används grundkostnaden för 0-200 meter för anslutningar, oavsett avstånd till anslutningspunkt. 

Avståndet (fågelvägen) gäller från din anslutningspunkt till anslutningspunkten i elnätet. En anslutningspunkt i elnätet kan exempelvis vara ett kabelskåp eller en nätstation.

Önskar du en preliminär beräkning av anslutningsavgiften eller behöver en högre säkring är du välkommen att fylla i en prisförfrågan, klicka på länken nedan.

Skicka prisförfrågan

Tillämpningsregler

• Inom detaljplanerat område ansvarar och bekostar Byggherren nedläggning av plaströr från mätarplatsen till tomtgräns enligt Jönköping Energi Nät, nedan kallat JENAB. JENABs anvisning. Utanför detaljplanerat område ansvarar och bekostar Byggherren grävning för serviskabel enligt JENABs anvisning.

Elinstallatören ansvarar för att förläggningen utförs enligt rådande bestämmelser/standarder och av JENAB fastställd anvisning. 
 
• JENAB ansvarar för framdragning av serviskabeln till servissäkringen eller, om servissäkring saknas, till Kundens mätarsäkring, oavsett om mätutrustningen placeras i fasadmätarskåp, kabelmätarskåp eller i ett särskilt elrum.

• JENAB ansvarar för serviskabeln fram till Kundens servissäkring, men Kunden är skyldig att på egen mark bekosta eventuell grävning och återfyllning och de anordningar som kan krävas i fastigheten, ex håltagning, klamring av kabel, nedläggning av rör etc. 

• Vid eventuella fel på serviskabeln fram till kundens servissäkring ansvarar JENAB för åtgärd av serviskabeln och för grov återställning. 

• Vid servisändring kommer vi debitera enligt offererat pris.

• Vid en tillfällig anslutning debiterar vi en avgift för till- och frånkoppling.