Tillfällig anslutning


Om du bygger nytt hus, behöver du förmodligen el även innan den fasta anslutningen är klar. Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB, (JENAB). I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Hyr du av Jönköping Energi Nät AB?

Våra hyrskåp placeras vid närmsta kabelskåp eller nätstation. Vi ansvarar för inkopplingen och uppsättningen av byggmätare.

Hyr du av elfirman?

Elfirman ansvarar för placering av byggskåpet samt förläggning av kabel. De begär i sin tur inkoppling av oss. De gör för- och färdiganmälan vid installationen. Byggskåpet ska placeras vid, av JENAB, anvisat kabelskåp alternativt nätstation.

Pris

För anslutningar som används mer än 18 respektive 36 månader tillkommer en tilläggsavgift på fn.750 kr/mån fram till att anslutningen sägs upp. Priserna förutsätter att elnätet är frambyggt till kundens anläggning och att det finns tillräcklig kapacitet.

Huvudsäkring 16-63 A 80 A-
Pris Prislista Prislista
Avtalstid 18 mån 36 mån
Tilläggsavgift 750 kr/mån exkl moms

 

Från och med 2016-01-01 gäller ovanstående villkor för din Tillfälliga anslutning och du har från 1 januari 2016 rätt använda din Tillfälliga anslutning 18 respektive 36 månader, beroende på vilken säkring du har på anläggningen, innan tilläggsavgiften tillkommer.

För in- och urkoppling debiterar vi en avgift, hör av dig till oss för pris.

Nätavgifter för Tillfälliga anslutningar

Nätavgift enligt taxa L4. Se aktuella nätavgifter.