Tillfällig anslutning


Om du bygger nytt hus, behöver du förmodligen el även innan den fasta anslutningen är klar. Du kan hyra byggskåp av en elfirma eller av oss på Jönköping Energi Nät AB, (JENAB). I båda fallen är det vi som sätter upp en byggmätare för elen. När ditt husbygge är klart kopplar vi ur byggskåpet och ansluter serviskabeln till huset.

Hyr du av Jönköping Energi Nät AB?

Våra hyrskåp placeras vid närmsta kabelskåp eller nätstation. Vi ansvarar för inkopplingen och uppsättningen av byggmätare.

Hyr du av elfirman?

Elfirman ansvarar för placering av byggskåpet samt förläggning av kabel. De begär i sin tur inkoppling av oss. De gör för- och färdiganmälan vid installationen. Byggskåpet ska placeras vid, av JENAB, anvisat kabelskåp alternativt nätstation.

Pris

För anslutningar som används mer än 18 respektive 36 månader tillkommer en tilläggsavgift på fn.750 kr/mån fram till att anslutningen sägs upp. Priserna förutsätter att elnätet är frambyggt till kundens anläggning och att det finns tillräcklig kapacitet.

Huvudsäkring 16-63 A 80 A-
Pris Prislista Prislista
Avtalstid 18 mån 36 mån
Tilläggsavgift 750 kr/mån exkl moms

 

För in- och urkoppling debiterar vi en avgift, se prislista.

Prislista för in- och urkoppling för tillfälliga anläggningar.

Alla priser är inklusive moms.

Tillfälliga anslutningar 10-50 mm² 4 764 kr/st
Tillfälliga anslutningar 95-150 mm² 6 560 kr/st
Tillfälliga anslutningar 240 mm² 7 253 kr/st
Tillfälliga anslutningar 2x240 mm² 8 821 kr/st
Hantering och anslutning av hyrskåp med abonnemang 4 765 kr/st
Hyrskåp hyra per månad exkl. el 780 kr/st
Korta uthyrningar hyrskåp 35A max 5 dygn inkl. el 4 764 kr/st
Korta uthyrningar hyrskåp 63 A max 5 dygn inkl. el 5 468 kr/st

 

Nätavgifter för Tillfälliga anslutningar

Nätavgift enligt taxa L4. Se aktuella nätavgifter.