Vi ansluter dig

Inom vårt elnätsområde ansvarar Jönköping Energi Nät AB för att distribuera el. Vårt elnät omfattar 300 mil och ger 53 000 kunder el. Oavsett om du är i behov av en permament eller tillfällig anslutning vänder du dig till oss. Vårt område sträcker sig från Gränna/Visingsö i norr till Månsarp/Angeredshestra i söder. Inom vårt elnätsområde har Jönköping Energi Nät AB skyldighet och ensamrätt att distribuera el. Vi bevakar, underhåller och avhjälper fel inom vårt nätområde dygnet runt, alla årets dagar. 

Från och med den 1 juli 2017 höjs elnätsavgiften.
Läs mer i Blixten om varför avgiften höjs och hur det påverkar dig 

Felanmälan

Om du saknar el och bor inom vårt nätområde felanmäler du direkt till oss.

Felanmälan el

Trasig gatubelysning?

Vi ansvarar för kommunens gatubelysning och du kan enkelt anmäla en trasig lampa direkt på webben.

Felanmälan gatubelysning