Vi ansluter dig

Inom vårt elnätsområde ansvarar Jönköping Energi Nät AB för att distribuera el. Vårt elnät omfattar 300 mil och ger 53 000 kunder el. Oavsett om du är i behov av en permament eller tillfällig anslutning vänder du dig till oss. Vårt område sträcker sig från Gränna/Visingsö i norr till Månsarp/Angeredshestra i söder. Inom vårt elnätsområde har Jönköping Energi Nät AB skyldighet och ensamrätt att distribuera el. Vi bevakar, underhåller och avhjälper fel inom vårt nätområde dygnet runt, alla årets dagar. 

 

Elens väg hem till dig

  1. Elens väg hem till dig börjar på ett produktionsställe. Som t ex vårt kraftvärmeverk på Torsvik, vind- eller vattenkraftverk eller kanske i några solceller på ett villatak. El kan inte lagras utan måste produceras i samma sekund som du trycker på strömbrytaren. 
  2. Från det nationella stamnätet (där spänningen är 400.000 volt) anpassas elens spänning för att fungera först i det regionala nätet (130.000 volt) och slutligen ytterligare för att fungera optimalt i det lokala stadsnätet (40.000 volt ut till fördelningsstationerna). 
  3. I fördelningsstationerna går det 40.000 volt in och denna fördelas sedan ut till kvarter och bostadsområden i cirka 10.000 volt. 
  4. I nätstationen sker ytterligare en transformation när elen fördelas ut till gator och hus. Varje nätstation försörjer cirka 55 hushåll. 
  5. Innan elen når fram till din strömbrytare passerar den kabelskåpet. Du samsas med cirka sex grannar om ditt kabelskåp. Nu har dina 230 volt letat sig hem hela vägen till dig!

Ska du flytta?

Det är mycket att tänka på när man ska flytta. Bland annat att teckna elnätsavtal. Var lugn, vi hjälper gärna dig.

Flyttanmälan

Felanmälan

Om du saknar el och bor inom vårt nätområde felanmäler du direkt till oss.

Felanmälan el