Vår egen elproduktion


Vi producerar el på flera olika sätt och på olika platser i Jönköping.

I Huskvarna och Röttle, söder om Gränna, gör vi el av vattenkraft. Vi har vindkraftverk vid Tuggarp utanför Gränna. Dessutom gör vi el samtidigt som värme i kraftvärmeverken Torsvik, Munksjö och Ryhov.

Kraftvärmeverket Torsvik

I ett kraftvärmeverk görs både el och värme i samma process. Vi har två pannor i Torsvik. I den ena eldar vi brännbart avfall, både från hushåll och från verksamheter och i den andra eldar vi biobränsle.

Avfallseldade pannan
Ångturbinen och generatorn är levererade av MAN Turbo AB. Generatorn har en effekt på 14 MW, vilket innebär att vi på en timma kan producera 14 000 kWh el.

Biobränsleeledade pannan
Ångturbinen och generatorn är levererade av Siemens. Generatorn har en effekt på 35 MW, och kan på en timme producera 35 000 kWh el. 

Vattenkraft

Vi har vattenkraftstationer i Huskvarna och i Röttle, söder om Gränna. Huskvarna kraftstation är belägen i anslutning till Huskvarna fabriksmuseum.

Både Huskvarnaån och Röttleån är ganska små vattendrag. Vi får ändå ut ganska mycket el både i Huskvarna och i Röttle, eftersom vattendragens fallhöjder är de högsta i hela södra Sverige.

Reglering av sjöar

Vi reglerar Ören och Bunn samt Huskvarnaåns vattensystem (bl.a. Ylen och Nätaren). I vattendomarna finns reglerat mellan hur sjöarnas nivå får variera vid olika årstider. Vattnet i Huskvarnaån kommer från nederbördsområdena Stensjön och Ylen-Nätaren i Aneby, Nässjö och Jönköpings kommuner.

Man lagrar vatten genom att reglera sjöarna i systemet. Det går att göra vid Kungsbro, Carlfors, Stensholm och Ebbesdammen. I vattendomar finns fastställt vad högsta och lägsta nivå får vara.

Vindkraft

Sedan februari 2011 snurrar vindkraftverken vid Tuggarp norr om Gränna där Jönköping Energi har två egna verk och ett verk som är andelsägt. Genom att köpa en eller flera andelar i ett vindkraftverk får du ett lägre pris på en del av din elanvändning, läs mer om vindandelar.

Alla 13 vindkraftverk som ligger öster om Brahehus är likadana. Varje enhet kommer att ge ungefär 6 500 MWh/år, som mest är effekten 2,3 MW (2300 kWh/h). För att uppnå den effekten krävs en vindhastighet över 12 m/s. När det blåser mer än 25 m/s vinklas vingarna och verken stänger av sig själva.

Mer om vindkraftverken

Tornhöjd: 99,5 m till "navet"
Längd på vinge:     49 m
Rotordiameter: 101 m
Fabrikat och typ:  Siemens SWT-2,3-101

 

Elens väg från verken

Alla vindkraftverk vid Brahehus och Tuggarp är anslutna till Brahehus Fördelningsstation via ett 22 kV-nät. Där höjs elens spänning till 40 kV, vilket minskar förlusterna när vi leder elen vidare.

Via en sex kilometer lång elkabel går elen från Brahehus Fördelningsstation till Gränna Fördelningsstation. Därifrån kan den även nå Jönköping och Huskvarna.

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor: