Rörligt pris


Rörligt pris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen och prissätts månadsvis i efterskott.

Elpriset baseras på faktiska inköpskostnader för våra schablonkunder i respektive elområde. Vårt påslag och elcertifikatsavgift samt fast avgift tillkommer. Rörligt pris ger dig större möjligheter men innebär även mer risk beroende på hur marknaden utvecklar sig.

Prisavtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på innevarande månad + en kalendermånad och du kan när som helst under avtalsperioden teckna ett annat prisavtal hos oss.

Alltid 100 % förnybar el

Den el vi säljer är 100 % förnybar och kommer ifrån vind, vatten och bioenergi. Vi säkerställer att elen är förnybar genom att köpa in ursprungsgarantier i motsvarande mängd som din årliga elanvändning.

Beräkna ditt nya elpris

och hur du bor:

Historik på rörligt pris

Här hittar du historik på det rörliga priset 2 år bakåt i tiden.

Historik för rörligt pris

Rörligt timpris

Du med Rörligt pris har möjlighet att välja Rörligt timpris. Priset varierar timvis och följer Nordpools timpriser för ditt elområde.

Läs mer om rörligt timpris