Inflyttning företag


Här anmäler du inflytt av nätavtal för el i lokal eller fastighet som företagare.

Uppgifter om anläggningen (den fysiska adressen där elanslutningen finns)