Är solceller lönsamt?


Lönsamhet och återbetalningstid påverkas av framtida elpris, skatter och stöd. Du säkrar en del av din elanvändning och ökar även med största sannolikhet värdet på din fastighet.

Vi ger dig alltid en kalkyl på beräknad avkastning och återbetalningstid för offererad solcellsanläggning. Detta ingår i vår rådgivning och offert. Vi hjälper dig även att dimensionera din anläggning. När vi gör det utgår vi ifrån följande:

  • Takyta? Hur många paneler får plats? 
  • Årsförbrukning? För att klassas som mikroproducent får du ej producera mer än du konsumerar.
  • Huvudsäkring? Elen ska kunna matas ut via dessa på elnätet.

Vi gör en helhetsbedömning och tar fram ett förslag anpassat efter dina förutsättningar och önskemål.

Exempelpaket

Sommarstuga Villa Ladugård
Antal paneler

16

26

50

Effekt

4,7 kW

7,7 kW

13,8 kW

Yta

26 m²

43 m²

84 m²

Produktion

4600 kWh/år

7500 kWh/år

13400  kWh/år

Pris inkl. moms

105 500 kr 

138 000 kr 

202 500 kr 

Pris inkl. moms (efter 15% bidrag)

84 400 kr

110 400 kr

162 000 kr

Årlig besparing

4 950 kr

8 050 kr

14 400 kr

Årlig avkastning (efter 15% bidrag)

6%

7%

9%

Återbetalningstid (efter 15% bidrag)

13 år

10 år

8 år

Effektgaranti

25 år

25 år

25 år

Livslängd

30-40 år

30-40 år

30-40 år

 

Beräkningen utgår från schablonpriser på material och el, vi lämnar alltid kostnadsfri offert med exakt pris och besparingskalkyl som utgår från en anläggning anpassad för dina förutsättningar.

Elcertikat och ursprungsgarantier

Den som producerar egen el har rätt att ansöka om elcertifikat. Priset på dessa är marknadsberoende och fluktuerar. Traditionellt söker du bara elcertifikat för överskottselen ut på nätet men med våra ”smarta” solcellsanläggningar kan du få certifikat för hela produktionen. Med våra anläggningar kan du välja till en extra mätare som monteras direkt efter produktionskällan. Jönköping Energi köper elcertifikat av dig.

Skattereduktion

Som mikroproducent får du 60 öre per kWh för din överproduktion. Maximalt kan du få ersättning för 30 000 kWh. För att klassas som mikroproducent får du inte producera mer el än vad du använder sett på årsbasis och din huvudsäkring får vara på maximalt 100A.

Investeringsbidrag eller rotavdrag

Som privatpersoner har du rätt att ansöka om ett investeringsbidrag på maximalt 20% av totalkostnaden. Ansökan görs via l Länsstyrelsen i Jönköpings Län som har mer information. Vi hjälper självklart till med de tekniska uppgifterna för att underlätta ansökan.

Arbetet med att installera en solcellsanläggning är giltligt för ROT-avdrag. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden som uppskattas till cirka 30% av totala kostnaden för en solcellsanläggning. Vilket innebär att ROT-avdraget motsvarar 9% av den totala investeringskostnaden.

Tänk på att du inte kan få både ROT-avdrag och investeringsbidrag för samma solcellsanläggning.

Kostnadsfri offert

Vi kontaktar dig och lämnar en anpassad offert på solceller anpassad för just dina behov och förutsättningar. Lämna en intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig.

Jag vill bli kontaktad om solceller