Är solceller lönsamt?


Lönsamhet och återbetalningstid påverkas av framtida elpris, skatter och stöd. Du säkrar en del av din elanvändning och ökar även med största sannolikhet värdet på din fastighet.

Vi ger dig alltid en kalkyl på beräknad avkastning samt återbetalningstid för ditt solcellspaket. Detta ingår i vår rådgivning och offert. Vi hjälper dig även att dimensionera din anläggning. När vi gör det utgår vi ifrån följande:

  • Hur stort är taket? Hur många paneler får plats? En panel Trina mono 275W har dimensionerna 1650*992*35.
  • Vilken förbrukning har man per år. Anläggningen bör inte kunna producera mer än man förbrukar. Tex 10 000 kWh/år ger max 10 kW solcellsanläggning.
  • Hur stor är huvudsäkringen. Tex 16A=max 11 kW , 25A=max 17 kW

Utifrån detta lämnar vi ett förslag anpassat för just ditt tak och förutsättningar.

Exempelpaket

Antal paneler

Sommarstuga

16

Villa

26

Ladugård

50

Effekt

4,7 kW

7,7 kW

13,8 kW

Yta

26 m²

43 m²

84 m²

Produktion

4600 kWh/år

7500 kWh/år

13400  kWh/år

Pris

105 500 kr

138 000 kr

202 500 kr

Pris (efter bidrag)

73 800 kr

96 400 kr

141 750 kr

Årlig besparing

4 950 kr

8 050 kr

14 400 kr

Årlig avkastning

6,7%

8,4%

10,1%

Återbetalningstid

13 år

10 år

8 år

Effektgaranti

25 år

25 år

25 år

Livslängd

30-40 år

30-40 år

30-40 år

 

*Efter bidrag. Alla priser är inklusive moms. Beräkningen utgår från schablonpriser på material och el, vi lämnar alltid kostnadsfri offert med exakt pris och besparingskalkyl som utgår från en anläggning anpassad för dina behov.

Elcertikat och ursprungsgarantier

Den som producerar egen el erhåller elcertifikat och ursprungsgarantier. Priset på dessa är marknadsberoende och fluktuerar. Traditionellt söker man bara elcertifikat för överskottselen ut på nätet men med våra ”smarta” solcellsanläggningar kan man få certifikat för hela produktionen. En extra mätare sätts direkt efter produktionskällan. Jönköping Energi köper elcertifikat och ursprungsgarantier av dig.

Skattereduktion

Som mikroproducent får du 60 öre per kWh för din överproduktion. Maximalt kan du få ersättning för 30 000 kWh. För att klassas som mikroproducent får du inte producera mer el än vad du använder sett på årsbasis och din huvudsäkring får vara på maximalt 100A.

Investeringsbidrag eller rotavdrag

Privatpersoner har rätt att ansöka om ett investeringsbidrag på maximalt 30% av totalkostnaden. Det är idag kö för att få sin ansökan beviljad. Ansökan måste skickas in till länsstyrelsen innan projektet påbörjas.

Arbetet med att installera en solcellsanläggning är giltligt för ROT-avdrag. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden som uppskattas till cirka 30% av totala kostnaden för en solcellsanläggning. Vilket innebär att ROT-avdraget motsvarar 9% av den totala investeringskostnaden.

Tänk på att du inte kan få både ROT-avdrag och investeringsbidrag för samma solcellsanläggning.

Kostnadsfri offert

Vi kontaktar dig och lämnar en anpassad offert på solceller anpassad för just dina behov och förutsättningar. Lämna en intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig.

Jag vill bli kontaktad om solceller