Frågor och svar om solceller

Hur fungerar solceller? 

Solen lyser på solceller som omvandlar solenergi till elektricitet. Elen som produceras är likström, en växelriktare omvandlar likström till växelström. Elen kan sedan användas för att driva elektriska apparater i ditt hem, eller skickas ut på elnätet om du inte själv behöver all den el din solcellsanläggning producerar.  

Är solceller ett bra miljöval? 

Solenergi är ett långsiktigt och hållbart energislag som ger mycket liten miljöpåverkan. Den energi som går åt att tillverka en solpanel är väldigt liten i förhållande till den energi som kommer att utvinnas ur den. Vi har valt att samarbeta med leverantörer som levererar miljöcertifierade solceller av hög kvalitet. De solceller vi säljer tillverkas av kisel, ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan.  

Är mitt tak lämpligt att installera solceller på?  

De flesta tak lämpar sig för montering av solceller. Monteringssystem finns för de flesta takbeklädnader. När vi förbereder offert så undersöker vi bland annat takets skick, lutning, väderstreck och skuggning. Bäst förutsättningar har ett tak i sydlig riktning med en lutning på 30-50 grader och som inte skuggas av andra fastigheter, skorstenar eller höga träd. Även tak riktade mot väster eller öster, med en annan lutning, kan lämpa sig för montering av solceller. Vi förordar så kallade smarta solcellsanläggningar med en optimerare till varje panel. Panelerna kan då parallellkopplas vilket medför mindre känslighet för skuggning än seriekopplade paneler. 

Hur stort system ska jag ha? 

Storleken på solcellspaketen anges vanligtvis i den maximala effekt som systemet kan generera vid ett givet tillfälle. Med andra ord, köper man ett 3 kW system så kan man som mest få ut 3 kW vid ett givet tillfälle. Ett sådant system på 3 kW genererar cirka 3 000 kWh per år. Hur stort system som passar dig beror alltså dels på hur mycket el du förbrukar men även hur förutsättningarna ser ut där du tänkt att sätta upp systemet. Då solcellerna vanligtvis kan ta tillvarata mellan 14-17 % av solenergin (som strålar in) krävs det en yta cirka 7 gånger, så stor som det angivna kilowatt-talet på systemet (1/7 = 0,14). För ett system på 3 kW krävs alltså en yta på cirka 21 m² (3 x 7 = 21). 

För ett system på 4,4 kW bör hushållet konsumera minst 5 000 kWh per år. Då solcellerna kräver så pass mycket yta per producerad kilowatt så dimensioneras systemen vanligtvis efter takyta.

Vad händer om mina solceller producerar mer el än vad jag behöver? 

Solcellsanläggningen kan producera ett överskott som du inte behöver just då. Elen går då ut på nätet och Jönköping Energi eller annat elhandelsbolag köper överskottet av dig.  

Hur lång livslängd har min solcellsanläggning?

De solceller som vi säljer har en effektgaranti på 25 år. Solcellernas livslängd är dock betydligt längre och paneler som installerades för drygt 30 år sedan producerar fortfarande solcellsel. Solcellerna lamineras samman i en aluminiummodul med glas som ger ett mekaniskt skydd mot väder och vind. 

Vad betyder det att solcellerna har en effektgaranti? 

Solcellerna har en effektgaranti för att försäkra dig som kund om att de kommer att generera en viss elproduktion under sin livslängd. De solceller som vi säljer har en effektgaranti på 25 år, vilket betyder att panelerna efter 25 år ska generera minst 80 procent av sin topproduktion av solel. Om dina solceller tappar mer effekt än så får du nya. Vi backar upp våra leverantörers garantier om dom skulle gå i konkurs. Jönköping Energi är en stabil partner för ditt solcellsprojekt. 

Behöver jag tvätta eller skotta min solcellsanläggning? 

Nej inte vid normala förhållanden. Att äga solceller är ett enkelt sätt att vara energiproducent. Du behöver inte tvätta solcellerna, då regn håller dem rena. Du ska heller inte skotta solcellerna, då det kan skada din anläggning. Du bör dock vara uppmärksam på om panelerna döljs av löv, eller om fåglar smutsar ner dina solceller. 

En ”smart” anläggning med övervakning via mobil eller surfplatta ger en god överblick och du ser om någon panel avviker i produktion. 

Vad händer med min solcellsanläggning när det är strömavbrott? 

När det blir strömavbrott levererar inte heller solcellsanläggningen någon el. Växelriktarna är inställda så att de bryter strömmen från solcellerna om det blir strömavbrott. Detta för att reparatörer inte ska skada sig när de arbetar med att åtgärda felet. 

Vad händer vid åsknedslag? 

Växelriktaren i solcellsanläggningen är utrustad med överspänningsskydd som löser ut och skyddar vid åsknedslag. 

Måste jag anmäla till mitt elnätsbolag att jag har skaffat solceller? 

Nej. Som din installatör sköter vi det. När du köper din solcellsanläggning från oss ingår det att vi både föranmäler och färdig anmäler din anläggning. 

Hur ansluts solcellsanläggningen i huset? Är det mot befintlig elmätare?  

Ja, befintlig elmätare används om den är modern och kan mäta el åt båda hållen. Om inte så byts den kostnadsfritt ut av Jönköping Energi Nät. 

Behöver jag bygglov för att montera solceller på mitt tak? 

I Jönköpings kommun behövs inget bygglov för att montera solceller i befintlig takvinkel. Om montage planeras i annan vinkel eller i kommun som kräver bygglov så handleder vi dig i din bygglovsansökan.

Behövs byggnadsställning för att sätta upp solceller? 

I de flesta fall behövs en byggnadsställning för att få en säker tillgång till taket vid montering av solceller. I annat fall används klättersele för säkert arbete. 

Säljer ni lösa solceller för eget montage? 

Nej, vi säljer nyckelfärdiga paket där montering ingår. Detta för att kunna upprätthålla våra förmånliga garantier. 

Hur snabbt betalar sig min solcellsanläggning? 

Solceller är en långsiktigt hållbar investering. Utifrån de förutsättningar som råder i mars 2016 vad gäller inköpspris för solceller, elpris, ersättningsnivå för överskottsproduktion, skattereduktion och stöd från Energimyndigheten är återbetalningstiden för en solcellsanläggning cirka 15 år. Din solcellsanläggning fortsätter sedan att producera grön solel under ytterligare många år, beräknad livslängd för solceller är 30-40 år. 

Hur mycket får jag betalt för min överskottsproduktion av Jönköping Energi? 

Om du är elhandelskund hos oss på Jönköping Energi får du 1 kr/kWh för din överskottsproduktion under första året. Därefter betalar vi spotpris enligt nordpol. Du får dessutom 60 öre/kWh i skattereduktion om du klassas som mikroproducent. 

Vad menas med mikroproducent?  

För att klassas som mikroproducent finns det några villkor du måste uppfylla:

  • Fastigheten får ha en huvudsäkring på högst 100A. 
  • Utslaget på ett år ska producerad el inte överstiga köpt el.  
  • Överskrids dessa kriterier så klassas man som en småskalig elproducent vilket medför mindre fördelaktiga villkor.

Som mikroproducent får du 60 öre/kWh för såld el i skattereduktion via deklarationen.

Finns det statligt stöd för installation av solceller? 

Ja, det finns ett statligt solcellsstöd som ger möjlighet till 30 procent av investeringskostnaden i stöd. Detta gäller kostnader för projektering, installation, material och arbete. Om du köper din solcellsanläggning genom oss hjälper vi dig att fylla i din ansökan till länsstyrelsen.

Gäller ROT-avdrag för installation av solceller? 

Du kan göra ROT-avdrag för installation av solceller. Avdraget uppgår till cirka 9 procent av totalpriset. Det går inte att kombinera statligt solcellsstöd med ROT-avdrag.

Hur fungerar återvinning av solceller? 

Sedan 2012 är solceller inkluderade i producentansvaret av el utrustning och batterier. Tillverkare av solceller avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE, som har till uppgift att samla in och återvinna solceller i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solceller som tas ur bruk återvinnas. Trina Solar, tillverkaren av de solceller vi på Jönköping energi säljer, avsätter pengar till PV CYCLE.

Kostnadsfri offert

Vi kontaktar dig och lämnar en anpassad offert på solceller anpassad för just dina behov och förutsättningar. Lämna en intresseanmälan redan idag så kontaktar vi dig.

Jag vill bli kontaktad om solceller