Steg för steg till laddstoplar i en BRF

1. Undersök intresset i bostadsrättsföreningen 

Ta reda på hur övriga boenden ser på att installera laddstolpar, finns intresset? Hur många ser att elbil är ett alternativ kommande år och hur många kör elbil idag. Lyft frågan med styrelsen och skriv en motion till stämman om beslut för att gå vidare med installation. Inför det är det bra att gå igenom punkterna 2-4 nedan. Skicka in en intresseanmälan till oss så hjälper vi dig på traven.

2. Vem som äger marken

Kontrollera vem som äger marken där laddstolpar eller laddboxar ska installeras. Bygglov krävs inte om föreningen äger parkeringsplatserna. Om inte, behövs en överenskommelse med markägaren för att klargöra vem som ska äga laddstationen.

3. Investeringskostnad – vem betalar

Ska föreningen investera i laddstolpar eller ska de betalas av de boende med laddstolpe genom en högre parkeringsavgift? Ska det tas ut en marginal på den el som förbrukas? Att fundera igenom vem ska stå för kostnaderna är viktigt att fundera på tidigt.

Att ta betalt för den el som den enskilde boende förbrukar för att ladda sin bil går att lösa på flera sätt. Men vår lösning kommer mycket av administrationen kunna hanteras direkt med fordonsägaren och ni kan själva bestämma hur kostnader ska fördelas och faktureras. Några alternativ:

a. El till självkostnadspris

b. Debitering genom förhöjd månadsavgift för parkeringen

c. En marginal tas ut av föreningen på den el som laddas

d. En kombination mellan b. och c.

4. Vad kostar det?

Vi kan ta fram ett enklare prisförslag till er för att ge er en indikation för att gå vidare med beslut i föreningen. Härifrån behövs i nästa steg en offert med fullständigt platsbesök för att säkerställa alla förutsättningar och få en slutlig offert.

5. Beställ en offert

När beslutet om att skaffa en laddstation är taget är det dags att beställa en slutlig offert och nu tas en fullständig laddlösning fram tillsammans med er. Placering, antal, typ av laddare och vilken omfattning på installation som krävs. Utifrån detta beställs en standardinspektion utifrån framtagna förutsättningar (en standardinspektion kostar 3000 kr, men detta debiteras endast vid ej beställd anläggning). Vi utför standardinspektion hos er och sammanställer offert med pris på totalentrepenad.

7. Dags för installation

När avtalen är tecknade kommer vår leverantör Bee att kontakta er för att avtala tid för installation. Själva installationen tar mellan en dag till en vecka beroende på hur många laddpunkter som ska installeras.

8. Laddkort

Laddstoplar med åtkomsthantering innebär att de boende som ska ladda sina bilar beställer ett laddkort från Bee. Laddkortet ger dem också åtkomst till Bees publika laddnät i Sverige.