Beställning laddbox för villa


Här beställer du din laddbox för privat bruk, tänk på att välja modell beroende på om du vill ha uttag eller fast sladd på boxen. Våra laddboxar uppfyller kraven för ladda hemma stödet.

Adress för installation
Kunduppgifter