Jämför, fjärrvärme tål det


Vi vill gärna hjälpa dig att fatta rätt beslut. Istället för att bara prata fjärrvärme tycker vi att det känns viktigt att du har något att jämföra med. Då får du också en tydligare bild av vad det är vi erbjuder.

Vi vill gärna hjälpa dig att fatta rätt beslut. Istället för att bara prata fjärrvärme tycker vi att det känns viktigt att du har något att jämföra med. Då får du också en tydligare bild av vad det är vi erbjuder.

För en objektiv och relevant jämförelse av olika uppvärmningsalternativ har vi använt oss av en omfattande undersökning gjord av Profu AB, ett oberoende konsultföretag som genomför marknadsanalyser på energi-, avfalls- och miljöfrågor. De har gjort jämförelser i alla landets kommuner och det diagram vi visar på nästa uppslag är särskilt framtaget för Jönköpings kommun, och tar hänsyn till faktorer som lokala fjärrvärmepriser, elnätspriser, klimatzon, pelletspriser och aktuella anslutnings- och installationskostnader i vår kommun.
Kostnaderna för de olika uppvärmningsalternativen delas in i rörliga, fasta och kapitalkostnader. 

prisjamforelse_villa.JPG

Så fungerar fjärrvärme

Genom att leverera varmt vatten hem till dig får du både värme och varmvatten i din fastighet

Läs om hur fjärrvärme fungerar

Anslut dig

Vi vill gärna ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande, skicka in din intresseanmälan för fjärrvärme redan idag så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan fjärrvärme