Priser för fjärrvärme

Priser fjärrvärme 2019

Se hela prislistan i pdf-format

Prisgrupp 1 Effekt 0-50 kW      
Fast pris   1 600 kr/år
Effektpris   758 kr/kW, år
Flödespris   2,0 kr/m3
Energipris jan-feb & dec  525 kr/MWh
  mar-apr & okt-nov 310 kr/MWh
  maj-sep  105 kr/MWh

 

Prisgrupp 2 Effekt 51-270 kW      
Fast pris   8 000 kr/år
Effektpris   659 kr/kW
Flödespris   2,0 kr/m3
Energipris jan-feb & dec 525 kr/MWh
  mar-apr & okt-nov 310 kr/MWh
  maj-sep 105 kr/MWh

 

Prisgrupp 3 Effekt 271-1 200 kW      
Fast pris   70 000 kr/år
Effektpris   447 kr/kW
Flödespris   2,0 kr/m3
Energipris jan-feb & dec 525 kr/MWh
  mar-apr & okt-nov 310 kr/MWh
  maj-sep 105 kr/MWh

 

Prisgrupp 4 Effekt över 1 200 kW      
Fast pris   310 000 kr/år
Effektpris   251 kr/kW
Flödespris   2,0 kr/m3
Energipris jan-feb & dec 525 kr/MWh
  mar-apr & okt-nov 310 kr/MWh
  maj-sep 105 kr/MWh


Ursprungsmärkt fjärrvärme
Pris ursprungsmärkt fjärrvärme Tilläggspris 35 kr/MWh (exkl moms)

Fjärrvärme - byggvärme
Priset på fjärrvärmen består av två priskomponenter. Energipris 620 kr/MWh Flödespris 1,50 kr/m³

Mätsignal
Start avgift: 3 000 kronor Månadsavgift: 50 kr/månad

Samtliga priser är exklusive moms.
Villkor: Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare. Prisjusteringar: Jönköping Energi har rätt att justera priset en gång per år. Prisjusteringen sker vid årsskiftet och aviseras med minst två månaders varsel.

Fakturering

Fjärrvärmefakturan kommer en gång i månaden. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi fjärravläser eller läser av alla värmecentraler manuellt. Preliminärfakturor kan förekomma då det pga åsknedslag inte fungerar att få in fjärravläsningar. Om du har frågor om fakturan, kontakta Kundservice, 036- 10 82 20.

Avtal och villkor

 

Allmänna villkor Ladda hem
Tekniska bestämmelser (Lokala) Ladda hem
Tekniska bestämmelser (Svensk fjärrvärme) Ladda hem
Fjärrvärmelagen Läs mer
   
Blanketter  
Blankett för mätsignal, ifyllbar PDF
Startavgift mätsignal: 3000 kr
Månadsavgift: 50kr/månad.
Kostnaden är exklusive moms.
 Ladda hem
Förfrågan Fjärrvärme Ladda hem
   
 Tilläggstjänster  
 Avtal och villkor för mätsignal Ladda hem

Anslut dig

Vi vill gärna ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande, skicka in din intresseanmälan för fjärrvärme redan idag så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan fjärrvärme