Vad kostar det?


Efter att du anslutit din fastighet betalar du för din förbrukning. Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast avgift, och en energiavgift för din förbrukning.

Fjärrvärmepriser villa

Fast avgift   4225 kronor/år
Energipris december-februari 93,75 öre/kWh
  mars-april samt oktober-november 43,75 öre/kWh
  maj-september 12,50 öre/kWh

Alla priser inklusive moms. Dessutom ingår ett bekvämt serviceavtal som omfattar både arbetskostnaden och de reservdelar som kan behövas om din växlare krånglar. Detta gäller på alla växlare tills de är 20 år gamla.

Anslutnings- och installationskostnad

Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.

Vi står för hela anslutningsarbetet dvs att vi bygger ledning in till ditt hus och monterar en fjärrvärmecentral. Allt som du behöver för att kunna bada, tvätta och få en varm och behaglig inomhustemperatur. Vi lämnar gärna ett pris för din anslutning, lämna dina uppgifter till oss så kontaktar vi dig.

Fakturering

Fjärrvärmefakturan kommer en gång i månaden. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi kan fjärravläsa din värmecentral. Det innebär att månadsbeloppet varierar en hel del under året. 

Avtal och villkor

Prislista Ladda hem
Allmänna avtalsvillkor för konsumenter  Ladda hem
Tekniska bestämmelser (Lokala) Ladda hem
Tekniska bestämmelser (Svensk fjärrvärme) Ladda hem
Fjärrvärmelagen Läs mer
Serviceavtalet Läs mer
Förfrågan fjärrvärme Ladda hem