Vad kostar det?


Efter att du anslutit din fastighet betalar du för din förbrukning. Fjärrvärmepriset består av två delar; en fast avgift, och en energiavgift för din förbrukning.

Fjärrvärmepriser villa

Fast pris

4225 kr/år
   

Energipris

 
Dec-feb 93,75 öre/kWh
Mars-april samt okt-nov 45,60 öre/kWh
Maj-sept 12,50 öre/kWh

 

Alla priser inklusive moms. Dessutom ingår ett bekvämt serviceavtal som omfattar både arbetskostnaden och de reservdelar som kan behövas om din växlare krånglar. Detta gäller på alla växlare tills de är 20 år gamla.

Anslutnings- och installationskostnad

Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.

Vi står för hela anslutningsarbetet dvs att vi bygger ledning in till ditt hus och monterar en fjärrvärmecentral. Allt som du behöver för att kunna bada, tvätta och få en varm och behaglig inomhustemperatur. Vi lämnar gärna ett pris för din anslutning, lämna dina uppgifter till oss så kontaktar vi dig.

Fakturering

Fjärrvärmefakturan kommer en gång i månaden. Vi fakturerar alltid verklig förbrukning, eftersom vi kan fjärravläsa din värmecentral. Det innebär att månadsbeloppet varierar en hel del under året. 

Byt fjärrvärmecentral

I takt med att fjärrvärmecentralen blir äldre ökar också risken att den använder mer värme än nödvändigt och att styrventiler, pumpar och termometrar slits. Därför erbjuder vi dig en ny central med ytterligare 20 års bekymmersfri uppvärmning. Läs mer om byte av fjärrväremcentral och gör din beställning. 

Avtal och villkor

Prislista för 2021 Hämta
Prislista för 2020 Hämta
Allmänna avtalsvillkor för konsumenter  Hämta
Tekniska bestämmelser (Lokala) Länk till sida
Tekniska bestämmelser (Svensk fjärrvärme) Hämta
Fjärrvärmelagen Läs
Förfrågan fjärrvärme Hämta
   

Information och råd om dina rättigheter

Energimarknadsbyrån - En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Anslut dig till fjärrvärme

Vi vill gärna ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande, skicka in din intresseanmälan för fjärrvärme så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan fjärrvärme

Jämför fjärrvärme - den tål att jämföras

Det kan vara svårt att överblicka alla kostnader för olika uppvärmningsformer. Få en överblick med hjälp av vår "Fjärrkontroll". Du ser vad fjärrvärme kostar för just ditt hus och jämföra denna med kostnaden för några alternativa uppvärmningsformer.

Jämför med fjärrkontrollen