Fördelar med fjärrvärme

Enkelt

 • Du får jämn inomhustemperatur oavsett utomhustemperatur.
 • Varmvattnet tar aldrig slut, du kan bada och duscha så ofta och hur länge du vill.
 • Fjärrvärmen sköter sig själv och ger tid över till annat.

Nära

 • Vi finns nära dig och kan snabbt vara på plats om något skulle inträffa.
 • Vi är trygga, långsiktiga och har lång erfarenhet av att bygga bra lokal infrastruktur.

Hållbart

 • Fjärrvärme är ett lokalt och förnybart sätt att producera värme.
 • Vår produktion sker till största del i kraftvärmeverk som drivs av avfall eller biobränsle, men vi har också värmepumpar som tar tillvara på värmen från avloppsvatten.
 • Den effektiva produktionen i våra kraftvärmeverk och distributionen fjärrvärmesystemet bidrar till att minska resursanvändningen för uppvärmning.
 • Att producera värme i egna väl underhållna anläggningar med effektiv kontroll och rening av utsläppen innebär en betydligt mindre miljöpåverkan.
 • Att välja fjärrvärme är att bidra till en bättre miljö i Jönköping.

Driftsäkert

 • Vi har hög driftsäkerhet och beredskap året runt.
 • Med fjärrvärme får du en stabil och säker värme och dessutom 20 års fri service och reservdelar.