Miljövärden för fjärrvärme

Jönköping Energi använder Energiföretagen Sveriges verktyg för att beräkna fjärrvärmen i Jönköpings miljöprestanda. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.energiforetagen.se.

ronny.jpg

Jönköping Energi rekommenderar att sifforna används för att följa upp resultat av den historiska utvecklingen, eftersom metoden har en snäv avgränsning. När det gäller beslut om nya investeringar eller förändringar i fastighetens uppvärmning rekommenderar vi en diskussion med våra säljare kring vårt klimatbokslut.

Resultat av miljövärdering av Jönköpings fjärrvärmenät 2018

2018 har varit ett stabilt år utan större störningar eller avbrott i produktionen. Våren var kall och det rådde brist på biobränslen på marknaden, därför blev vi tvungna att ta in lite torv i mixen, vilket vi annars inte gör. Vi fortsätter också att jobbar på med att sänka vår oljeförbrukning ytterligare och har flera större projekt på gång för att bli av med fossila bränslen och trygga leveranserna.

Resursanvändning

 
Primärenergifaktor 0,16
Emission av växthusgaser  
Förbränning 56,29 g CO2 ekv./kWh
Transport och produktion av bränslen         5,74 g CO2 ekv./kWh
Procentandel fossilt 2,3 %


Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion 2018
FV-Privat.jpg