Miljövärden för fjärrvärme

Jönköping Energi använder Energiföretagen Sveriges verktyg för att beräkna fjärrvärmen i Jönköpings miljöprestanda. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.energiforetagen.se.

ronny.jpg

Jönköping Energi rekommenderar att sifforna används för att följa upp resultat av den historiska utvecklingen, eftersom metoden har en snäv avgränsning. När det gäller beslut om nya investeringar eller förändringar i fastighetens uppvärmning rekommenderar vi en diskussion med våra säljare kring vårt klimatbokslut.

Resultat av miljövärdering av Jönköpings fjärrvärmenät 2017

2017 har varit ett stabilt år utan större störningar eller avbrott. Vi har fortsatt jobba med att sänka vår oljeförbrukning och hålla hög tillgänglighet på våra biobränsle- och avfallseldande kraftvärmeverk. Kommande år blir det fortsatta satsningar på att minska mängden fossil olja ytterligare.

Resursanvändning

 
Primärenergifaktor 0,15
Emission av växthusgaser  
Förbränning 54,60 g CO2 ekv./kWh
Transport och produktion av bränslen         4,74 g CO2 ekv./kWh
Procentandel fossilt 2,7 %


Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion 2017

2017_Fjärrvärmeproduktion.diagram.jpg