Din fjärrvärmecentral

Här är några saker du själv kan hålla lite koll på och som kan vara till hjälp om värmen inte verkar fungera.

  • Om det tar lång tid att få varmvatten till kranen - starta med lågt flöde och öka successivt.
  • Om något enstaka element inte är varmt kan du behöva lufta det, se handboken nedan. Elementets termostat kan också ha fastnat, då behövs en ny termostat.
  • Efter ett strömavbrott kan cirkulationspumpen ha fastnat så att värmen inte når ut. Du kan ibland få igång den genom att öka hastigheten. Det finns beskrivet i handboken längst ner på sidan.
  • Kolla om grannen har fjärrvärme/varmvatten. Då får du veta om felet berör ett område eller endast ditt hus.

Välkommen att kontakta oss på 036-10 82 70 om du gått igenom punkterna ovan utan att kunna lösa problemet. Om problemet är akut kan du ringa hit även under kvällar och helger.

Kontrollera läckage

Titta regelbundet i centralen så att det inte finns läckage. Från spillröret är det naturligt om det droppar ibland.

Kontrollera trycket

Kontrollera trycket i värmesystemet. I växlare från SweTherm och Cetetherm ska trycket ligga på 0,5-1,0 bar. I en Redan-central ska trycket ligga på 1,0-1,5 bar.

Handbok

I denna handbok finns fler tips på vad du ska hålla koll på och en instruktion till hur du luftar radiatorerna.

Ladda hem pdf