Svalt och skönt med fjärrkyla

Svalt och skönt med fjärrkyla

Lokal fjärrkyla


Fjärrkylan är en mycket resurseffektiv och klimatsmart lösning.

Fjärrkylan i Jönköping produceras i huvudsak från Vätterns kalla vatten som pumpas upp från drygt 60 meters djup. När inte detta räcker så omvandlas sommarens överskottsvärme i fjärrvärmenätet till kyla via absorptionsteknik. I sista hand används konventionella eldrivna kylmaskiner som ett komplement.

Fjärrkylan är en mycket resurseffektiv och klimatsmart lösning. 
Tekniken leder till mycket låg användning av el i förhållande till den kyla som produceras. Räknat på hela produktionssystemet ligger COP (Coefficient of Performance) på drygt 8. Det kan jämföras med att många värmepumpar har ett COP-värde på 3-4. Värdet talar om hur mycket kylenergi som genereras per mängd tillförd elenergi.

Tekniska bestämmelser
Läs mer om fjärrkylscentralens utförande och installation här.

Vi hjälper dig!

Önskar du prata med oss direkt? Här hittar du enkelt våra kontaktuppgifter.

Företagsmarknad

Vill du veta mer?

Vi vill gärna ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande, skicka in din intresseanmälan för fjärrkyla redan idag så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan fjärrkyla