Svalt och skönt med fjärrkyla

Svalt och skönt med fjärrkyla

Fjärrkylan är en mycket resurseffektiv och klimatsmart lösning.


Tekniken leder till mycket låg användning av el i förhållande till den kyla som produceras. Räknat på hela produktionssystemet ligger COP (Coefficient of Performance) på drygt 8. Det kan jämföras med att många värmepumpar har ett COP-värde på 3-4. Värdet talar om hur mycket kylenergi som genereras per mängd tillförd elenergi.

Fördelning tillförd energi till fjärrkylaproduktion
Miljövärden fjärrkyla 2016.JPG
Resultat för fjärrkyla i Jönköping 2016
 

Emission av växthusgaser 1,65 g CO2 ekv./kWh
Procentandel fossilt 0 %
Nätspecifik information  
Levererad kyla 9 233 MWh
   
Total tillförd energi till kylproduktion 10 476 MWh
-  varav el 820 MWh
 Ursprungsspecificerad el Ursprungsmärkt förnybar el
 Klimatpåverkan för använd el 0 g CO2 ekv./kWh
 Andel fossilt för använd el 0 %
   
COP el i systemet 11,3
COP el och värme i systemet    2,8

Resursanvändning
Primärenergifaktor                                 0,13