Svalt och skönt med fjärrkyla

Svalt och skönt med fjärrkyla

Fjärrkylan är en mycket resurseffektiv och klimatsmart lösning.


Tekniken leder till mycket låg användning av el i förhållande till den kyla som produceras. Räknat på hela produktionssystemet ligger COP (Coefficient of Performance) på drygt 8. Det kan jämföras med att många värmepumpar har ett COP-värde på 3-4. Värdet talar om hur mycket kylenergi som genereras per mängd tillförd elenergi.

Fördelning tillförd energi till fjärrkylaproduktion 2017

Fjärrkylaproduktion.diagram.2017.jpg

Resultat för fjärrkyla i Jönköping 2017

Emission av växthusgaser 0,73 g CO2 ekv./kWh
Procentandel fossilt 0 %
   
Nätspecifik information  
Levererad kyla 7 612 MWh
Total tillförd energi till kylproduktion        10 218 MWh
-  varav el 820 MWh
 Ursprungsspecificerad el Ursprungsmärkt förnybar el från biobränsle
 Klimatpåverkan för använd el                 0 g CO2 ekv./kWh
 Andel fossilt för använd el 0 %
   
COP el i systemet 9,3
COP el och värme i systemet    3,4
   
Resursanvändning    
Primärenergifaktor   0,24