Spar pengar & bli mer hållbar

Spar pengar & bli mer hållbar

Frågor och svar

Hur vet jag om vi har för hög förbrukning?

Gå in på mina sidor och logga in på Envis, för att se din aktuella energiförbrukning. Sänk en grad t.ex. 22 till 21 grader sänker kostnaden med 5 %. Byta termostater + injustering/5-10% beroende av ålder och skick.

Lönar det sig att byta till led?

Över tid är det den mest kostnadseffektiva och miljövänligaste lösningen i nuläget. LED-lampor betraktas som elavfall och slängs i behållaren som är avsedd för det på avfallscentralen.

Vilka är de genomsnittliga nyckeltalen för värmeförbrukning (KWh/m2/år)?

Genomsnittliga nyckeltal för värmeförbrukning* (KWh/m2/år)
Mycket högt >180>
Hög 165-180
Normal 135-165
Låg 110-135
Mycket lågt <110

Dividera Energiförbrukningen med den uppvärmda ytan över 10grader (A-Temp).