Verksamheten övervakas


Energimarknadsinspektionen granskar vår nätverksamhet, våra avgifter och vi får inte blanda ihop vår nätverksamhet med elhandel.

Alla elnätsföretag måste upprätta och följa en övervakningsplan. Den ska garantera att de agerar neutralt, objektivt och icke-diskriminerande och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. Planen ska säkerställa att korssubventionering inte sker mellan integrerade företag.

Varje år lämnar vi en rapport över de åtgärder som vidtagits till Energimarknadsinspektionen, och den publiceras också här.

Övervakningsplan för 2019 (pdf)
Rapport för Jönköping Energi Nät AB 2018 (inlämnad 2019) (pdf)


Nätavgifterna ska granskas i förväg

I dagsläget granskas våra nätavgifter i efterhand av myndigheten, men från 2012 tillämpas en ny metod. Energimarknadsinspektionen granskar då vårt förslag på en så kallad intäktsram, summan av de intäkter vi behöver få in under hela perioden 2012-2015. En mängd beräkningar ligger till grund för förslaget på intäktsram. Syftet är att långsiktigt hålla elnätet i bra skick och förnya och utveckla det för att möta framtida förväntningar på "smarta elnät". Eftersom olika elnät har olika förutsättningar, skiljer sig kostnader och därmed avgifter åt.

Mer om förhandsregleringen (folder, 4 sidor)