Återanslutning vid frånkoppling


Vid återanslutning kopplar vi på spänningen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudströmbrytaren frånslagen.

Anläggningsägaren eller hans/hennes elinstallatör slår på strömmen till huset. Sker återanslutning efter 3 år från frånkopplingen skall offert begäras och elinstallatör skall sända in en för- och färdiganmälan.