Ny nätkund anvisas elleverantör


Jönköping Energi Nät AB har för sitt nätområde tecknat avtal med Jönköping Energi AB som anvisat elhandelsföretag. Det innebär att Jönköping Energi AB är ditt elhandelföretag från inflyttningsdatum om du inte gör ett aktivt val. Du får tillsvidarepris på din el.

Enligt ellagen ska en elanvändare som saknar elhandlare anvisas ett elhandelsföretag av sitt elnätsföretag. Vad lagen säger är att kunden alltid ska ha tillgång till el. Detta betyder att en ny anläggning inom vårt nätområde blir elhandelskund hos Jönköping Energi AB.