Vårt nätområde

Jönköping Energi Nät AB ansvarar för elnätet inom vårt område, under tillsyn av Energimarknadsinspektionen. Vårt område sträcker sig från Gränna/Visingsö i norr till Månsarp/Angeredshestra i söder. Inom vårt elnätsområde har Jönköping Energi Nät AB skyldighet och ensamrätt att distribuera el. 

Det är vi som rycker ut om det blir ett strömavbrott.

Teckna elnätsavtal med oss

För att vi ska ansluta din anläggning måste du teckna ett elnätsavtal. Det gör du enklast via formuläret eller kontakta Kundservice. Om det är flera anläggningar ska ett nätavtal tecknas för varje anläggning.

Vår verksamhet övervakas

Energimarknadsinspektionen granskar vår elnätverksamhet, våra avgifter och vi får inte blanda ihop vår elnätverksamhet med elhandel. Alla elnätsföretag måste upprätta och följa en övervakningsplan. Den ska garantera att vi agerar neutralt, objektivt och icke-diskriminerande och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. Planen ska säkerställa att korssubventionering inte sker mellan integrerade företag.

Varje år lämnar vi en rapport över de åtgärder som vidtagits till Energimarknadsinspektionen, och den publiceras också här.

Övervakningsplan för 2018 (pdf)
Rapport för Jönköping Energi Nät AB 2017 (inlämnad 2018) (pdf)

Nätavgifterna ska granskas i förväg

I dagsläget granskas våra nätavgifter i efterhand av myndigheten, men från 2012 tillämpas en ny metod. Energimarknadsinspektionen granskar då vårt förslag på en så kallad intäktsram, summan av de intäkter vi behöver få in under hela perioden 2012-2015. En mängd beräkningar ligger till grund för förslaget på intäktsram. Syftet är att långsiktigt hålla elnätet i bra skick och förnya och utveckla det för att möta framtida förväntningar på "smarta elnät". Eftersom olika elnät har olika förutsättningar, skiljer sig kostnader och därmed avgifter åt.

Reklamation

Konsumentens rätt är tydlig i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Kontakta gärna vår Kundservice om du är missnöjd med någon av våra produkter eller tjänster så hjälper vi dig vidare. 

Reklamationsblankett - här kan du ladda ner blankett som du använder vid reklamationer. (pdf)

Blanketten skickas till:
Jönköping Energi Nät AB
Box 5150
550 05
Jönköping


Information om dina rättigheter

Ellagen - Här hittar du hela Ellagen.

Klagoguiden - Ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, som hjälper dig vidare.

Konsumentrådgivningen - Du som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner hittar din kommunala och oberoende konsumentrådgivning på Energicentrum A6.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå - En självständig och oberoende byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Detta kan också komma att bli den kontaktpunkt som angivits i ellagens förarbeten att regeringen ska utse.

Allmänna Reklamationsnämnden - Hit kan konsumenten vända sig för att pröva tvister med t.ex. ett elhandels- eller elnätföretag.

Energimarknadsinspektionen - Denna myndighet prövar villkor och avgifter för elanslutningar, tvister kring mätning m.m.

Anvisat elhandelsföretag


Jönköping Energi Nät AB har för sitt nätområde tecknat avtal med Jönköping Energi AB som anvisat elhandelsföretag. Det innebär att du från inflyttningsdatum får deras anvisningsavtal om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag.

Läs mer

Återanslutning vid frånkoppling


Vid återanslutning kopplar vi på spänningen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudströmbrytaren frånslagen.

Läs mer

Granskning


Energimarknadsinspektionen granskar vår nätverksamhet, våra avgifter och vi får inte blanda ihop vår nätverksamhet med elhandel.

Läs mer